เยาวชนอุดรฯ ดื่มเหล้ามากที่สุดในประเทศ

ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 24.01%

 

          น.พ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การทำการสำรวจและวิจัยของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเจาะจงลงไปที่จังหวัดอุดรธานี เช่น งานฝ่ายเอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข หรือองค์กรซิลด์วอทช์ ฯลฯ พบว่าสุขภาวะเด็กและเยาวชนในจังหวัดมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอยู่ 4 ประเด็นปัญหาใหญ่ๆ คือ 1.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 2.การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน 3.เด็กเยาวชนกับเกมออนไลน์ และ 4.ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

เยาวชนอุดรฯ ดื่มเหล้ามากที่สุดในประเทศ 

          โดยปัญหาต่างๆ ของเด็กเยาวชนจังหวัดอุดรธานีที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เช่น จากข้อมูลจากฝ่ายเอดส์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีข้อมูลว่ามีเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ป่วยเป็นโรคเอดส์สูง 11 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ติดเชื้อหนองในสูงถึง 50.29 เปอร์เซ็นต์จากผู้ที่ไปขอรับการรักษา ซึ่งมีการระบุว่าติดจากคนรัก เพื่อน โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย นอกจากนี้แล้วยังมีข้อมูลอีกว่า สำหรับเยาวชนอายุ 15-19 ปี มาขอรับยาต้านไวรัสเอดส์ จากจำนวนดังกล่าวส่วนหนึ่งติดจากมารดา อีกส่วนหนึ่งติดจากการมีเพศสัมพันธ์

 

          ข้อมูลที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งคือข้อมูลอายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อายุ 15 ปี โดยมีเด็กชายอายุ 10 ปี เด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี ก็มีเพศสัมพันธ์แล้ว และเด็กผู้หญิงอายุเพียง 13 ปีตั้งครรภ์และยังติดเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ และมีการทำแท้งเถื่อนและเกิดอาการแทรกซ้อนต้องไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี เพียงอายุ 14 ปีเท่านั้น ฝ่ายดังกล่าวยังกล่าวอีกว่าแนวโน้มว่าการติดเชื้อกามโรคในเยาวชนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากรักษาไม่ถูกวิธีตามหลักวิชาการแพทย์ ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเกิดจากทัศนคติของเด็กเยาวชนต่อกรณีมีคู่รักและการมีเพศสัมพันธ์ การไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ ไม่ทันสมัย การมีคู่รักและมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เพื่อความสนุกเท่านั้น ไม่คิดจะจริงจังที่จะแต่งงานด้วย การอยู่ด้วยกันแบบคู่รักก่อนแต่งงาน เป็นการเรียนรู้นิสัยก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน และการอยู่ร่วมห้องทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย

 

          ข้อมูลของงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำหรับการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี จากตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปีจำนวน 1,460 คน จากทั้ง 20 อำเภอ พบว่ากลุ่มคนอายุระหว่าง 15-19 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด และยังพบอีกว่าอายุเฉลี่ยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกอายุเพียง 12 ปี สำหรับข้อมูลจากองค์การชิลด์วอท (child watch) ระบุเจาะจงเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นตัวเลขข้อมูลเมื่อปี 2550 ว่า เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดในประเทศ ทั้งเป็นครั้งคราวและเป็นประจำ คือระดับมัธยมต้น 31.47% ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 24.01% ระดับมัธยมปลาย 51.11% ค่าเฉลี่ยของประเทศ 31.51% ระดับอาชีวะ 61.60% ค่าเฉลี่ยของประเทศ 49.39% และระดับอุดมศึกษา 63.53% ค่าเฉลี่ยของประเทศ 49.72%

 

          น.พ.สัญชัย กล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาใหญ่ๆ ทั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ทั้งนั้น เพราะเนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวนั้นบั่นทอนการพัฒนาเยาวชนซึ่งถือว่าจะเป็นกำลังพัฒนาบ้านเมืองที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาวะเด็กเยาวชนจังหวัดอุดรธานีทุกหน่วยงาน เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำรวจ ปกครอง ผู้ประกอบการร้านค้า รวมไปถึงองค์กรผู้นำของจังหวัดทุกแห่ง มาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ บูรณาการแนวความคิด และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และวางเป็นนโยบายสาธารณสุขของจังหวัดอุดรธานี ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือนนับจากนี้ไป เพื่อสร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนที่ดีให้กับจังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.ร.บ.กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกับเด็กเยาวชน สถานที่ประกอบการ ครอบครัว และพลังสังคมเป็นตัวผลักดัน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update:01-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code