เยาวชนสืบสานวิถีอีสาน

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน


เยาวชนสืบสานวิถีอีสาน thaihealth


การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน อาจทำให้เด็กและเยาวชนห่างหายจากการเรียนรู้รากเหง้า วิถีชีวิตภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน


มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 4 สื่อสารสร้างสรรค์: เรื่องกินเรื่องใหญ่ พื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนในเรื่องวิถีภูมิปัญญาอีสาน อาหารพื้นบ้าน ศิลปะสร้างสรรค์ และสื่อพื้นบ้าน ขยายแนวคิด 3 ดี คือ พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี ให้เกิดการทำงานเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็งแก่เด็ก เยาวชน ชุมชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม


การจัดงานครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และภาคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 4  สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเครือข่ายเด็ก เยาวชนศรีสะเกษติดยิ้ม จังหวัดศรีสะเกษ


เยาวชนสืบสานวิถีอีสาน thaihealth


กิจกรรมในงานประกอบด้วย ลานวิถีอาหารอีสาน กับแกงหน่อไม้ ขนมเทียนแก้ว จากจังหวัดมหาสารคาม ข้าวโป่ง บ้านแคนน้อย ยโสธร เรื่องราวของเกลือ และอาหารพื้นบ้านจากอุดรธานี โดนัทเขมร จากสุรินทร์ ปลาส้ม และ หมูทุบของชาวกาฬสินธุ์ ส้มตำและปลาร้าทอด จากพื้นที่ศรีสะเกษ ขนมจีนจากพื้นที่ร้อยเอ็ด ลานศิลปะสร้างสรรค์ มีกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ การทำพัดกระดาษ ถักเชือกข้อมือ ตุงใยแมงมุม พวงมะโหตร และตาข่ายดักฝัน


นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้านอีสาน วงแคน หนังประโมทัย คณะเพชรอีสาน จากโรงเรียนดงบังพิสัย นวการนุสรณ์ หมอลำหุ่นกระติ๊บข้าว ของคณะเด็กเทวดา จังหวัดมหาสารคาม การแสดงสืบสานตำนานเมืองสุรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ละครเร่ การฉายหนังสั้น สารคดีผลงานของเด็กและเยาวชน


เยาวชนสืบสานวิถีอีสาน thaihealth


นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญคือ เด็ก และเยาวชนเป็นพลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศ ที่ครอบครัว และผู้ใหญ่ควรสนับสนุนและเปิดพื้นที่การเรียนรู้แก่พวกเขา


ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน จะเป็นกลไกสนับสนุนสำคัญของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หนุนเสริมการทำงานของพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ได้เป็นอย่างดี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม


ขณะที่ นายสิทธิเดช ผงสิริ แกนนำเยาวชนอีสาน ตุ้มโฮม นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า เยาวชนในเครือข่ายภาคอีสานได้ทำงานสื่อสารสร้างสรรค์ เรียนรู้ศักยภาพของตนเองที่เป็น กำลังสำคัญสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน และสังคมได้ นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนการสร้างสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน ทำให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญที่จะร่วมสืบสานรากเหง้านี้อย่างภาคภูมิใจ


          การเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนได้สร้างสรรค์เรื่องราวต่าง ๆ  ที่เป็นภูมิปัญญารากเหง้าของตนเองอย่างรู้คุณค่าสื่อสารสู่สาธารณะ ในท้ายที่สุดแล้วพลังของเด็กและเยาวชนจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสังคมและชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code