เยาวชนสร้างจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์

          ปิดเทอมนี้ชวนน้องๆวัยรุ่นอายุ 18-25 ปี แสดงพลังคิดสร้างสรรค์กับโครงการ Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” เพื่อให้เด็กๆ ของไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 

/data/content/23582/cms/cdemnopsxz25.jpg

          เมื่อพูดถึงการทำความดี การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ในยุคนี้ถือว่าควรสนับสนุนอย่างยิ่งในสภาวะที่สังคมขาดแคลนน้ำใจ หลายหน่วยงานและองค์กรการต่างๆ ได้พยายามตื่นตัว เรียกร้องให้ผู้คนเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และมุ่งเน้นไปที่จุดตั้งต้นคือ การเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชน โดยหวังว่าสิ่งที่บ่มเพาะตั้งแต่วัยเยาว์เหล่านั้นจะทำให้บ้านเมืองของเราในอนาคตกลายเป็นสังคมที่ไม่แล้งน้ำใจและเอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น

          คำว่า “จิตอาสา” หลายคนอาจจะได้ยินมานานแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ จึงต้องการนำเสนอและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านอีกครั้ง พร้อมทั้งเชิญชวนเยาวชนไปร่วมพลัง “จิตอาสา” ในวันว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์อีกด้วย

          จิตอาสาคือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ เงิน ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง เป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีแม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตน ของตัวเองลดลง

          “อาสาสมัคร” เป็นงานที่เกิดจากผู้ที่มีจิตอาสา ซึ่งมีความหมายอย่างกว้างกับสังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์และความสุขมากขึ้น

          คนที่จะเป็นอาสาสมัครก็ต้องมีจิตอาสาควบคู่กันไป และสามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ขอให้มีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมเป็นฐานยึดเหนี่ยว

/data/content/23582/cms/abeklmnoqsx1.jpg

          ส่วนใครที่มองว่าจะทำจิตอาสาไปทำไมนั้น ก็ขอให้ตื่นมาดูสังคมสมัยนี้ซึ่งแตกต่างจากเดิม ที่มีลักษณะเพื่อนบ้านที่ดี ไปมาหาสู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ขณะนี้สังคมเกิดความวุ่นวาย การแข่งขันที่ร้อนแรงในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่การทำลายสิ่งแวดล้อม การเอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส การปล่อยมลพิษสู่สังคม การว่าร้ายเสียดแทง การแก่งแย่งชิงดี ล้วนแล้วแต่มาจากสาเหตุเบื้องต้นคล้ายๆ กันคือ ความเห็นแก่ตัว หรือเอาแต่ได้ในส่วนตนเป็นหลัก ใช่หรือไม่

          มาดูกันว่าจะขจัดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นลงอย่างไร ก็ทำเพียงง่ายๆ คือทำสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้น ก็คือ “การให้” แก่คนอื่นออกไป เพราะอย่างน้อยควรมองออกมานอกกรอบของเรื่องตัวเอง ออกมาดูคนอื่น เห็นใจ เข้าใจคนอื่น ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มิใช่เพียงแต่วิจารณ์ ต่อว่าใครหรือคนกลุ่มใดที่ควรรับผิดชอบ แต่ออกมารับผิดชอบ มีส่วนร่วมด้วยกัน อย่างเช่น สละสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเวลา แรงงาน เงิน สิ่งของ เป็นต้น

          ลองคิดดูหากทุกคนเริ่มทำจิตอาสา ทำความดีกันคนละนิดเท่านั้น ประเทศชาติของเราน่าจะงดงามขึ้นอีกไม่น้อย เช่น เพียงร่วมกันบริจาคเงินกันเพียงคนละ 1 บาท ก็จะมีงบประมาณช่วยเหลือสังคมขึ้นมาทันที 60 ล้านบาท ถ้าเราอาสาช่วยเหลือสังคมคนละเพียง 1 ชั่วโมงต่อปี เราก็จะมีถึง 60-70 ล้านชั่วโมงที่คนมาช่วยเหลือกัน ดังนั้นหากคนไทยทำตามตัวอย่าง คิดว่าประเทศไทยจะน่าอยู่ขนาดไหน

          หลังจากเล่าความหมายและทำความเข้าใจเรื่องจิตอาสาแล้ว ก็ถึงเวลาเชิญชวนมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ที่มุ่งเน้นไปที่นักศึกษาในช่วงปิดเทอม โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          ด้วยการเชิญชวนเยาวชนอายุ 18-25 ปี แสดงพลังคิดสร้างสรรค์กับโครงการ Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” เพื่อให้เด็กๆ ของไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริมให้เป็นคนมีวินัย มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ และกล้าทำความดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

/data/content/23582/cms/e_adhijtuw3679.jpg

          ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้สมัครทีมละไม่เกิน 5 คน และให้ส่งโครงการภายใต้หัวข้อ “พลังจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” โดยมีรายละเอียด เป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีดำเนินการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน และระดับบุคคล ไปสู่ระดับประเทศ และต้องดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความยั่งยืนอย่างน้อย 1 ปี

          ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเหลือ 32 ทีม จะได้รับเชิญเข้ารับการอบรมพิเศษใน ‘บ้านความดี’ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมเงินทุนตั้งต้นในการทำโครงการ ทีมละ 10,000 บาท เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557

          สำหรับเยาวชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊ก dodclub สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2610-2384

          หวังว่ากิจกรรมดีๆ ส่งเสริมความงามของสังคมเล็กๆ นี้ จะเป็นตัวจุดประกายให้เด็กและเยาวชนของไทยตื่นตัวในการเสียสละ เพื่อเปลี่ยนบ้านเมืองของเราเป็นแผ่นดินที่น่าอยู่มากขึ้น

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ