เยาวชนร่วมฟื้นวัฒนธรรม ‘ฟ้อนเจิง’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เยาวชนร่วมฟื้นวัฒนธรรม 'ฟ้อนเจิง' thaihealth


เยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันฟื้น “ฟ้อนเจิง” ศิลปะการต่อสู้แบบล้านนาโบราณที่สูญหายให้คงอยู่ หวังให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ลืมรากเหง้าและมีความรู้ด้านการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองและปกป้องผู้อื่น


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ วัดใหม่เชียงแสน ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัดงาน “ลับแลเมืองยิ้ม ตอน สืบน้ำลายปลายลิ้น ศิลป์เจิง” ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับอุตรดิตถ์ติดยิ้ม สภาสุขยกแก๊งค์ เครือข่ายเยาวชนฮักลับแล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น มีเด็ก เยาวชน และครอบครัวร่วมงานกันอย่างอบอุ่น ในงานมีการแสดงฟ้อนเจิงมือเปล่า เจิงดาบ ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้แบบล้านนาโบราณ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


นายฉัตรชัย แว่นตา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า คำว่า “เจิง” คือชั้นเชิง ซึ่งหมายถึงชั้นเชิงการต่อสู้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบล้านนา เชียงแสน โดยคนลับแล อพยพมาจากเชียงแสน แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมนี้ได้สูญหายไป กลุ่มเยาวชนหลายเครือข่าย จึงได้ก่อตั้งเป็น “กลุ่มสืบสานเจิงล้านนาวัดใหม่เชียงแสน” ไปเล่าเรียนฟ้อนเจิงที่จังหวัดน่าน เพื่อนำมาเผยแพร่ให้แก่ เด็กและเยาวชน โดยปัจจุบันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง อ.ลับแล ทุกวันพุธ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้มีความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการป้องกันตัวเองและปกป้องผู้อื่น ได้รู้รากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเอง และเพื่อให้ฟ้อนเจิงยังคงอยู่ในอำเภอลับแลสืบไป

Shares:
QR Code :
QR Code