เมื่อน้องๆ คนตาบอด ถือโอกาสบุกบ้านเยือนเพื่อนไทยใหญ่

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ไทยโพสต์


เมื่อน้องๆ คนตาบอด ถือโอกาสบุกบ้านเยือนเพื่อนไทยใหญ่ thaihealth


"ปิ้กจยองโมนเซอ เหล่เฮินไตก๊อ" เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่าปิดเทอมสนุกสนาน เที่ยวบ้าน


เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ปีนี้ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ บริษัทกล่องดินสอ จำกัด  เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานร่วมกันผ่านกิจกรรมค่ายแล้ว ยังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับ แลกเปลี่ยนความสามารถและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเด็กๆ ในบริบทแบบที่เด็กเป็น


โดยการจัดค่ายเรียนรู้ชาติพันธุ์ เที่ยวบ้านเพื่อน ครั้งที่ 2 งานนี้มีเยาวชนและผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม 58 ชีวิต ได้แก่ น้องๆ จากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จำนวน 17 คน ครูใน ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มฯ จำนวน 6 คน เยาวชนจาก รร.ศูนย์การศึกษาคนตาบอดลำปาง จำนวน 10 คน และครูผู้ดูแล ร่วมด้วยทีมอาสาสมัคร สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากร กลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งในส่วนของเด็กที่อยู่ในกลุ่มประชากรเฉพาะ ทั้งเด็กพิการและเด็กชาติพันธุ์ซึ่งเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ได้น้อยนั้น นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ ได้มีกิจกรรมทำในช่วงปิดเทอม และได้สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้จักเพื่อนกลุ่มใหม่ผ่านกิจกรรมค่าย


ด้านฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้จัดตั้ง บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ผู้สร้างสรรค์กิจกรรม ได้กล่าวถึงประชากรกลุ่มเฉพาะไว้ว่า โดยปกติแล้วประชากรกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้รับ หรือมีอาสาสมัครจากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมทำกิจกรรม หรือนำสิ่งของมามอบให้เท่านั้น ซึ่งในกิจกรรมค่ายปิ้กจยองโมนเซอ เหล่เฮินไตก๊อครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมค่ายที่ทำให้เด็กๆ ทั้งเด็กไทยใหญ่ที่เป็นตัวแทนเด็กชาติพันธุ์จากศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่และเด็กตัวแทน เด็กเมือง จาก รร.ศูนย์การศึกษาคนตาบอด จ.ลำปาง ผู้บกพร่องทางการเห็นได้แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในแบบที่เด็กแต่ละคนมี ผ่านกิจกรรมค่าย ทั้งการเล่นเกมสันทนาการ ทำอาหารไทยใหญ่ เกี่ยวข้าวและการทำความสะอาดวัดร่วมกัน

ชบรรยากาศภายในค่ายครั้งนี้มี การทำกิจกรรมค่ายร่วมกัน พักค้างแรมด้วยกัน เล่นเกมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม กิจกรรมแนะนำเรียนรู้จักกัน ได้แก่ รู้จักความเป็นมาของไร่ส้ม วัฒนธรรมของเด็กไทยใหญ่ รู้จักกับ น้องผู้บกพร่องทางการเห็นมากขึ้น  ผ่านกิจกรรมจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสม กิจกรรมกลุ่มร่วมกันทั้งไปสำรวจรอบชุมชนไร่ส้มด้วยกัน ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทำความสะอาดวัดร่วมกัน เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นของไทยใหญ่  แบ่งปันความสามารถของแต่ละกลุ่มในกิจกรรมรอบกองไฟ ผูกรับขวัญข้อมือน้องๆ โดยคุณครู ทีมงานผู้เข้าร่วมค่ายและกิจกรรมกอดลา กิจกรรมธรรมเนียมของทางเจ้าบ้านไร่ส้มส่งท้ายก่อนกลับอย่างอบอุ่นให้กับเด็กๆ คุณครู ทีมงานทุกคน ทั้งเจ้าบ้านและเพื่อนผู้มาเยือน

Shares:
QR Code :
QR Code