เมืองสุราษฎ์ รณรงค์งดเหล้าในงานศพ งานบุญประเพณี

เมืองสุราษฎ์ รณรงค์งดเหล้าในงานศพ งานบุญประเพณี

รอง ผวจ. เชิญชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในงานศพ ตลอดจนงานบุญประเพณี เพื่อสนองพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

นายวงศศิริ พรหมชนะนายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในงานศพตลอดจนงานบุญประเพณี เพื่อสนองพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

“เพื่อให้การรณรงค์งานศพปลอดเหล้า และงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องร่วมกันช่วยรณรงค์งานศพปลอดเหล้า และงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อในพื้นที่ทุกรูปแบบ เพื่อสนองพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าว

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ