เมืองสกลนครสานต่อ “งานบุญปลอดเหล้า – พนัน”

 

เมืองสกลนครสานต่อเมืองแห่งแหล่งธรรมะ จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “จัดงานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” ทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 จังหวัดสกลนครจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) การจัดงานบุญประเพณี งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ฝ่ายพระสงฆ์ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งประชาคมงดเหล้าจังหวัดสกลนคร นายสุรพล สายคำภา ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการการจัดงานบุญประเพณี งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน “นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต” ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวไว้ว่า การลดอบายมุข สร้างสุขให้กับสังคม เป็นการสนองตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และยังเป็นการลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน และปัญหาอันเนื่องมากจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจะมีการติดตามผลการดำเนินการ การออกตรวจประเมินในพื้นที่ทุกอำเภอ

โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายไกรราศ  แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามกว่า 90 องค์กร และการแถลงข่าว พร้อมด้วย พระเทพสิทฺธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร, พลตรีกฤตัชญ์ สรวมศิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร และนายปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ในโดยวันที่ 1 เมษายน 2556 จะมีการบังคับใช้นโยบายสาธารณะนี้ และขับเคลื่อนกิจกรรมกำหนดความสำเร็จของโครงการฯ และจะมีการประกาศผลสำเร็จในการดำเนินงานปลอดเหล้า ปลอดการพนัน จังหวัดสกลนคร ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของชาวไทยทุกคนด้วย

 

 

ที่มา  : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนบน

 

Shares:
QR Code :
QR Code