“เมืองน่าน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์เมืองน่าน ชวนร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่" เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ


เทศบาลเมืองน่าน เปิดกิจกรรม งาน “ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ตามโครงการ “เมืองน่าน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานพิธีเปิดกรวย ถวายพระพระชัยมงคล นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 31 ชุมชน เครือข่ายนักปั่นจักรยาน รวมกว่า 1 พันคน ต่างแสดงความจงรักภักดี โดยนำจักรยานมาปั่นออกกำลังกายตามเส้นทางหลักในเขตเทศบาลเมืองน่าน รวมระยะทาง 9.9 กิโลเมตร


นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า กระแสความนิยมการใช้จักรยานในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้จักรยาน เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน และกลุ่มผู้ใช้จักรยานเป็นกิจกรรมนันทนาการด้วย ปัจจุบันมักมีผู้นิยมมากขึ้น บางกลุ่มต้องการขี่จักรยานเพียงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ขณะที่บางกลุ่มขี่เพื่อทดสอบและท้าทายความสามารถ  เช่น ขี่ระยะทางไกลหรือขี่ในเส้นทางที่ยากลำบาก  เพื่อตอบสนองความต้องการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าว


ดังนั้น ทางเทศบาลเมืองน่านจึงได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เส้นทางจักรยาน จุดจอดจักรยาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ประเด็นจักรยาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการวางแผนป้องกันและแก้ไข  ในปัญหาด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้จักรยานเองและของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้ามามีส่วนร่วมใช้จักรยานอย่างปลอดภัยในชุมชน รวมถึงการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการในการใช้จักรยานให้มากขึ้น ทั้งในชีวิตประจำวัน ตามโครงการเปิดตัว คลิกออฟ เมืองน่าน เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี

Shares:
QR Code :
QR Code