เมืองจันท์หารือจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์


แฟ้มภาพ

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมหารือการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานการประชุมจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี ร่วมกับ นายกิจพชรพล เสมอเหมือน น.ส.แววตา ชีพสมุทร นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี

ทั้งนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรม และสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน และเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่เด็ก และเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น โดยปราศจากแอลกอฮอล์ เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด

รวมทั้งการวางมาตรการเข้มตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ ภายใต้นโยบายฝากเหล้าไว้กับตำรวจ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ปัญหาการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม การลวนลามทางเพศ ซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบแห่งแรกก่อนขยายผลสู่นโยบายระดับประเทศ

สำหรับจันทบุรี ติด 1 ใน 5 พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเทียบเท่าถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ และถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น การรณรงค์ของเครือข่ายเยาวชน และการจัดการพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยจึงถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2556 โดยวันที่ 7-15 เมษายนเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมการแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง สะบ้าล้อ หมากรุก หมากสกา ก่อพระเจดีย์ทราย วันที่ 12 เมษายน เวลา 18.00 น. ประกวดนางสงกรานต์ ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ เล่นสงกรานต์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ถนนข้าวทิพย์ วันที่ 13 เมษายน เวลา14.00 น. ชมการประกวดรถสงกรานต์ และร่วมขบวนแห่สงกรานต์รอบตลาด พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ที่วัดใหม่เมืองจันทบุรี ถนนข้าวทิพย์ ถนนท่าแฉลบตลอดสาย ชอปสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอทอป ชิมอาหารดีมีมาตรฐาน และชมมหกรรมคอนเสิร์ตชั้นนำทุกค่ำคืน ณ บริเวณสนามทุ่งนายเชย ใจกลางเมืองจันทบุรี

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code