เฟ้นหาทีมสุดยอด เยาวชนคน GEN A

           สสส.จับมือมูลนิธิธรรมดี เฟ้น 12 ทีม สุดยอดเยาวชนคน GEN A โครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา 1 แสนบาท หวังชูโครงการจิตอาสาต้นแบบ ปลุกพลังเยาวชนพันธุ์ใหม่ที่มีหัวใจแห่งการให้และจิตสาธารณะใส่ใจสังคม


/data/content/26186/cms/e_cegjorv14689.jpg


            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นางสุภาวดี ถิระพานิช ที่ปรึกษาด้านภาคีสัมพันธ์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการเยาวชนไทยสายพันธุ์ใหม่ Gen A (Generation Active) ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 แนวคิด Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 500 ทีม จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยปลูกจิตสำนึก พร้อมทั้งกระตุ้นเด็กและเยาวชนให้เกิดความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ เพื่อชุมชนของตนเอง อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสังคมพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ที่พลเมืองทุกคนมีความรู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนและสำนึกสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


            นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า ภายใต้โจทย์หลัก “พลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงประเทศ” เยาวชนคน Gen A ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศทั้ง 12 ทีม จาก 33 ทีมในรอบแรก ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจผ่านรูปแบบโครงการจิตอาสาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยทุกทีมได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพิเศษของบ้านความดีรวมเป็นเวลา 3 วัน และใช้เวลา 2 เดือนที่ผ่านมาในการลงพื้นที่จริงเพื่อดำเนินโครงการจิตอาสาของตนให้สำเร็จลุล่วง ก่อนนำผลลัพธ์ที่ได้มานำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทุกทีมต่างก็ได้รับประสบการณ์ทำงานที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้ในห้องเรียน


            ทั้งนี้ ทีมเยาวชน Gen A ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย แบ่งเป็น 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 12 ทีม ประกอบด้วย ภาคเหนือ ได้แก่ 1. โครงการพี่บุญธรรม เชื่อมสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 2. โครงการสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาจากคนที่มีหัวใจพิเศษ บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนแพร่ จ.แพร่ 3. โครงการนักสืบธรรมชาติสร้างสรรค์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ 1. โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ. ยะลา 2. โครงการเรียนรู้คู่คุณธรรม สู่ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 3. โครงการนิทานสานฝันสู่ชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จ.สงขลา ภาคอีสาน ได้แก่ 1. โครงการสืบบวร “สาน” ภูมิปัญญาวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านดงยาง จ.อุบลราชธานี 2. โครงการรักษ์แผนไทย หัวใจอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร 3. โครงการ WE GEN WE SHARED มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และ ภาคกลาง ได้แก่ 1. โครงการหนังสั้นจิตอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี 2. โครงการ Melody of Hearts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ.กรุงเทพฯ 3. โครงการ TAXI NEW GEN มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ.กรุงเทพฯ


            สำหรับทีมชนะเลิศสุดยอดโครงการจิตอาสาต้นแบบประจำปี 2557 จะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  อันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัลโครงการฯ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และ 30,000 บาท รางวัลชมเชย 5 รางวัล รับโล่รางวัลโครงการฯ พร้อมทุนการศึกษาทีมละ10,000 บาท รางวัล Gen A Spirit 4 รางวัล รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dodclub และสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมของ Active Citizen ได้ที่www.facebook.com/ThailandActiveCitizen


 


 


          ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ