“เพื่อคนข้างหลัง” โฆษณาเทิดพระเกียรติ ชวนคนไทยออกกำลังกาย

“เพื่อคนข้างหลัง” โฆษณาเทิดพระเกียรติ ชวนคนไทยออกำลังกาย thaihealth


ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษาในปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” เพื่อเชิดชู “กษัตริย์นักกีฬา” โดยนำฉายก่อนเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ และ โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับทั่วประเทศ


“เราทุกคนล้วนมีคนที่เรารัก และห่วงใยเสมอ การจะอยู่เห็นความสำเร็จ หรืออยู่กับคนที่เรารักไปนานๆ ตัวเราต้องสร้างขึ้นมาเอง นั่นคือ การดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง” ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานแถลงข่าว “ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โฆษณาชุด “เพื่อคนข้างหลัง”


ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กล่าวถึงการจัดทำภาพยนตร์โฆษณาฯ ครั้งนี้ว่า สสส. ได้ส่งเสริมสุขภาพ 4 มิติทั้ง กาย ใจ สังคม และปัญญา โดยทำหน้าที่ส่งสารไปถึงประชาชนทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอื่นๆ เพื่อเตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาเป็นสื่อที่ให้ผลด้านความประทับใจสูง และสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้โดยตรง


ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสพิเศษที่ทางผู้บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้โอกาสในการนำเสนอ ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องเพื่อคนข้างหลังต่อผู้ชมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นงานที่ สสส. ภาคภูมิใจมาก เนื่องจากเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณา กล่าวถึงคนที่มีมุ่งมั่นในการออกกำลังกายด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป ไม่เว้นแม่แต่พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงออกกำลังกาย ถ้าคนไทยทุกคนหันมาออกกำลังกาย ไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงสังคมบ้านเมืองด้วย ดังพระ“เพื่อคนข้างหลัง” โฆษณาเทิดพระเกียรติ ชวนคนไทยออกำลังกาย thaihealthพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า


 “…การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมบ้านเมืองได้เต็มที่…” (พระบรมราชาโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 22 ตุลาคม 2522)


“ประเทศไทยจะดีขึ้นได้ คนในชาติต้องมีสุขภาพที่ดี เมื่อทุกคนได้รับชมภาพยนตร์โฆษณาก็จะมีเกิดความซาบซึ้งและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เกิดแรงบันดาลใจและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักกีฬา ทรงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาแหลมทอง และได้รับเหรียญทองในระดับการแข่งขันนานาชาติ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่สำคัญให้กับคนไทย” ศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าว


ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.  กล่าวถึงยุทธศาสตร์หลักที่สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงว่า 1. สนับสนุนให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอทุกวัน เช่น การเดิน ขึ้นบันได เดินไปจ่ายตลาด ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมทางกายที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแทบทั้งสิ้น และ 2. ปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการออกกำลังกาย เนื่องจากสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม นอกจากนี้ สสส. ได้ทำโครงการเมืองปั่นได้ ปั่นดี สนับสนุนให้คนไทยทุกจังหวัดมีพื้นที่ปั่นจักรยาน และมีพื้นที่เอื้อต่อการออกกำลังกายด้วย


ขณะที่ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัทเอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงการร่วมสนับสนุนภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า นโยบายของบริษัทเอสเอฟฯ นอกจากสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมแล้วนั้น ยังสนับสนุนการสร้างค่านิยมใดๆ ก็ตามที่จะทำให้สังคมดีขึ้น โฆษณาของ สสส. ทุกตัวที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ล้วนแต่เป็นที่น่าจดจำ และสร้างค่านิยมด้านสุขภาวะให้สังคม การฉายภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จะเป็นที่ตราตรึงใจของผู้ชมทั้งประเทศ ทุกคนจะได้ชื่นชมพระมหากษัตริย์ และปรับพฤติกรรมตัวเอง ด้วยการหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น


สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนไทยให้หันมาออกกำลังกายเพื่อคนที่เรารัก เรื่อง “เพื่อคนข้างหลัง” ได้แล้ววันนี้ ที่โรงภาพยนตร์เครือเอสเอฟ ทั้ง 43 แห่งทั่วประเทศ


 


 


เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th


ภาพจากแฟ้มภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code