เพิ่มมาตรการ New Normal โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

ที่มา : แนวหน้า


เพิ่มมาตรการ New Normal โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


ส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน เพิ่มมาตรการ New Normal โรงอาหารในยุคโควิด-19


นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการร้านอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน ณ โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงาน โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" เน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านโภชนาการให้ประชาชนวัยทำงานเลือกบริโภคอาหารให้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย สามารถเข้าใจ และเข้าถึง วิธีการเลือก รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ลดเค็ม ลดโรค เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "ประชาชนวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์"


ด้าน นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยปรับปรุงและพัฒนา โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผัก และผลไม้เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงาน จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง นิทรรศการสาธิตการ ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร


นอกจากนี้ ร้านอาหารภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้นำเสนอเมนูชูสุขภาพของร้านอาหาร เช่น เมนูยำปลาทู แกงเลียงหัวปลีปลาย่าง ผัดผงกะหรี่กุ้ง และแกงป่า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชิมเมนูดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code