เพิ่มพื้นที่ปลอดเหล้า หวังปกป้องกำลังพลและครอบครัว

 

สธ.จับมือกลาโหม และ 3 เหล่าทัพ เซ็น mou เพิ่มพื้นที่ปลอดเหล้า ทั้งห้ามขาย ห้ามโฆษณา และห้ามดื่ม หวังปกป้องความปลอดภัยกำลังพลและครอบครัว เตรียมดีเดย์ สสจ.ทั่วประเทศ ตรวจจับ ลงโทษการโฆษณาเหล้า ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป หลังพบฝ่าฝืนซ้ำซากมากสุด

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามความร่วมมือ (mou) ร่วมกับ พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน รองเสนาธิการทหาร ตัวแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองผู้บัญชาการทหารบก เพื่อกำหนดให้พื้นที่ในสถานที่ราชการของ 4 หน่วยงานดังกล่าวปลอดเหล้า ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของกำลังพลที่อยู่ในสังกัด รวมทั้งครอบครัวและประชาชนทั่วไป จากอันตรายที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 4 ประการ ดังนี้ 1.จัดให้สถานที่ราชการ และสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแล ปลอดการขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นพ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า 2. ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ ที่อยู่ในกำกับดูแล 3. ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเฉพาะในร้าน หรือสโมสรที่เปิดให้บริการเป็นประจำหรือถาวร และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสถานที่ราชการนั้นๆ เท่านั้น และ 4. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และให้ขายได้เฉพาะเวลาที่กำหนดในกฎมายเท่านั้น คือ เวลา 11.00-14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ทั้งนี้ ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ช่วยกันตรวจตราและเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมาย รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านค้าในชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียง และเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป และเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของชาติ

นพ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า หลังจากประกาศใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 รวมเป็นเวลา 5 ปี พบว่าปัญหาที่พบได้บ่อยและมีการกระทำผิดกฎหมาย จนดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ คือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางป้าย ป้ายไฟ ติดตั้งอยู่ข้างทาง หรือตามหน้าร้านอาหารทั่วประเทศ และการส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม ชิงโชคชิงรางวัล พบว่ามีการทำผิดซ้ำซากมากเป็นอันดับ 1

“ในปีนี้ สธ.ได้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้ ดีเดย์ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป เนื่องจากการโฆษณาจะเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนหรือเยาวชน รู้จักยี่ห้อเครื่องดื่มและจำตราสินค้าได้ แม้จะเป็นแค่สี หรือเป็นเงาสัญลักษณ์ของยี่ห้อเครื่องดื่ม โดยได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ทั่วประเทศ รวมประมาณ 900 แห่ง ตรวจจับอย่างจริงจังบนถนนทุกเส้นในพื้นที่เมืองและชนบท หากพบการกระทำผิดให้แจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง หรือรวบรวมหลักฐานส่งไปที่ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) เพื่อส่งฟ้องศาลดำเนินคดีทุกราย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่ จะมีโทษปรับรายวัน วันละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ส่วนการส่งเสริมการตลาด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ทางด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ผลสำรวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวไทยกลุ่มที่อยู่ในชานเมืองล่าสุดในปี 2555 โดยนักวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เด็กอายุ 12 ปี จะรู้จักผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 12 ชนิด 15 ยี่ห้อ และรู้ราคา 7 ยี่ห้อ แสดงว่า การโฆษณามีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเด็กอย่างชัดเจน

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code