เพชรบุรีดีจัง ชวนเรียนทำขนมไทยฟรี

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี


เพชรบุรีดีจัง ชวนเรียนทำขนมไทยฟรี thaihealth


เครือข่ายเพชรบุรีดีจัง เปิดรับผู้สนใจเรียนทำขนมไทยฟรี 10 รายการ


เยาวชนกลุ่มลูกหว้า นาพันสาม ร่วมกับชุมชน สนับสนุนโดยสโมสรพื้นที่นี้ดีจัง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อบต.นาพันสาม และวัดนาพรม ร่วมกันจัดกิจกรรม “พื้นที่สร้างสรรค์ นาพันสาม ปันสุข ขนมหวาน บานตะไท” ณ วัดนาพรม ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ที่จัดภายใต้แนวคิดเพื่อนิเวศสุนทรีย์ เพราะงานนี้ร่วมรณรงค์ปลอดขยะ 100%


โดยเปิดรับผู้สนใจเรียนทำขนมฟรีกับผู้เชี่ยวชาญการทำขนมใน ต.นาพันสาม จ.เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 9 หรือวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. และเปิดสอนทำขนมไทยถึง 10 รายการ ทั้ง ขนมหม้อแกง ขนมตาล ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง นางเล็ด เม็ดขนุน เผือกกวน และมะพร้าวแก้ว


ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-106-1802 จำกัดรับได้รายการละไม่เกิน 20 คนต่อวัน


 

Shares:
QR Code :
QR Code