เฝ้าระวังภัยทางสังคมช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

 

จังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังและกวดขันการป้องกันปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชนที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

นายไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ของทุกปี มักจะเกิดปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อเด็กและเยาวชน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวันวาเลนไทน์ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์และคลอดบุตรก่อนวัยอันควร การทอดทิ้งเด็ก การทำแท้ง และการออกจากการเรียนกลางคัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

จังหวัดจึงได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม หน่วยงาน และเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและกวดขันดูแลเอาใจใส่ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และร่วมการสร้างสรรค์พื้นที่ดี เพื่อจัดกิจกรรมวันแห่งความรักในเชิงสร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้ทำกิจกรรรมร่วมกันช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2556 ที่กำลังจะมาถึง ผู้พบเห็นเหตุการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน สามารถแจ้งเหตุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล แก้ไขได้ที่ศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์สายด่วน หมายเลข 1300 ฟรี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code