เฝ้าระวังคุณภาพอาหารช่วงเจ

ที่มา : แนวหน้า


เฝ้าระวังคุณภาพอาหารช่วงเจ thaihealth


แฟ้มภาพ


เขตธนบุรี เดินหน้าตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ


นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวว่า เขตดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจ ประจำปี 2561 บริเวณตลาดในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารแปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจที่ปลอดสารเคมีให้กับผู้บริโภค โดยตรวจหาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันสำหรับทอดอาหารเจ ตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ และสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด เพื่อตรวจวิเคราะห์ หายาฆ่าแมลงตกค้าง ในวันที่ 16 ต.ค. 2561 ดังนี้ บริเวณตลาดสี่แยกบ้านแขกถ.อิสรภาพ ตลาดใหม่สำเหร่ และตลาดนัดวัดสุทธาราม ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน และร้านจำหน่ายอาหารเจในพื้นที่แขวงหิรัญรูจี แขวงวัดกัลยาณ์ และแขวงสำเหร่


ซึ่งหากตรวจสอบพบการปนเปื้อนจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป สอบถาม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02-4650025 ต่อ 5618 และ 5619

Shares:
QR Code :
QR Code