เผากระดาษเงินทอง รับอันตรายจากสารพิษ

เผากระดาษเงินทอง รับอันตรายจากสารพิษ thaihealth


          ช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนควรระมัดระวังอันตรายจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ธูป เทียน ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสารเคมี ถูกความร้อนขณะเผา จะมีไอระเหยจากสารพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


          นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะถึงนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ธูป เทียน ซึ่งวัสดุเหล่านี้ ส่วนใหญ่ มีส่วนผสมของสารเคมี เมื่อถูกความร้อนในขณะเผาหรือจุดไฟ จะก่อให้เกิดไอระเหยของสารพิษอาจเป็นอันตรายต่อ สุขภาพของผู้จุด ผู้เผา และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ เนื่องจาก ไอระเหยของสารตะกั่วฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ เมื่อสูดดมหายใจ เข้าไปทำให้ระดับตะกั่วในเลือดสูงขึ้น และเมื่อตะกั่วสะสม ในร่างกายจำนวนมากจะก่อให้เกิดโรคโลหิตจาง วิงเวียนศีรษะ ชักกระตุก หมดสติ ไตทำงานผิดปกติและอาจไตวายเสียชีวิตได้


          วิธีป้องกันตนเองให้พ้นจากสารเคมีเหล่านั้น ควรเผา นอกอาคารที่พักอาศัยในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิดจะช่วยป้องกันสะเก็ดไฟปลิวไปติดวัสดุอื่น และควรเผาทีละน้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเขม่าเถ้ากระดาษ และไม่ควรเผาขณะที่มีเด็ก หรือมีผู้คนเดินผ่านไป-มา ควรจุดธูป เทียนในภาชนะทนไฟและดับให้สนิททุกครั้ง


          สิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคือ อุบัติเหตุที่เกิด จากไฟไหม้เพราะการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง หรือจุดธูป เทียนทิ้งไว้ ตลอดจนการจุดประทัดหรือดอกไม้เพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อไฟไหม้ โดยเฉพาะภายในบ้านเรือน ใกล้แนวสายไฟฟ้า และวัสดุติดไฟง่าย ซึ่งหากไม่เฝ้าระวังให้ดี อาจเกิดการลุกลาม ทำให้เกิดไฟไหม้นำมาซึ่งความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ