เผากระดาษเงินกระดาษทองระวังพิษตะกั่ว

เผากระดาษเงินกระดาษทองระวังพิษตะกั่ว thaihealth


"กรมอนามัย"เตือนประชาชนอย่าสูดควันจากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เพราะมีสารพิษจากตะกั่ว อาจสะสมในร่างกายถึงขั้นไตวาย แนะใช้หน้ากากอนามัยป้องกัน


นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเผากระดาษเงินกระดาษทองจำนวนมาก จะทำให้สารตะกั่ว ซึ่งอยู่ในสีเคลือบกระดาษฟุ้งกระจาย จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เผา และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยสารตะกั่วจะสะสมในเลือดสูงขึ้น หากสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน จะเกิดโรคโลหิตจาง เวียนศีรษะ ชักกระตุก หมดสติ ไตทำงานผิดปกติถึงขั้นไตวายได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เพราะหากตะกั่วสะสมในร่างกายมากๆ จะส่งผลกระทบต่อสมอง ทำให้พัฒนาการช้า ไอคิวต่ำกว่าเด็กปกติ รวมทั้ง สตรีมีครรภ์  ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ และโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง


ด้านกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า กระดาษเงิน-กระดาษทองชนิดที่ฉาบด้วยตะกั่ว มีปริมาณตะกั่วค่อนข้างสูง ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังพับหรือสัมผัสกระดาษ ขณะเผาควรอยู่ในที่โล่งแจ้งและยืนเหนือลม ใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง และนำเถ้ากระดาษที่เผาแล้ว ทิ้งหรือฝังกลบให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของสารตะกั่วสู่สิ่งแวดล้อม


 


ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code