เผยโฉม 7 เรตติ้งคุมเกมออนไลน์

ผู้เล่นเกมส์ ร้อยละ 86.9 เห็นด้วยกับการจัดเรตติ้ง

 

เผยโฉม 7 เรตติ้งคุมเกมออนไลน์          น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับผลการสำรวจทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เล่นเกมออนไลน์ จำนวน 1,200 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างรู้ถึงการจัตเรตติ้งเกมร้อยละ 66.6 ผู้ที่ยังไม่รู้ถึงการจัดเรตติ้งเกมีร้อยละ 33.4 โดยในจำนวนนี้เห็นด้วยกับการจัดเรตติ้งเกมร้อยละ 86.9 และไม่เห็นด้วย 13.1%

 

          ทั้งนี้ ในเบื้องต้น วธ.ได้ร่วมกับนักวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดทำเกณฑ์ที่จะใช้จัดระดับเรตติ้งเกมขึ้นมาแล้วในเบื้องต้น ดังนี้

 

ป 3+ คือ เกมสำหรับประถมวัย อายุ 3-5 ปี

 

ด 6+ คือ เกมสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

 

คือ เกมที่เหมาะกับผู้เล่นทุกวัย

 

น 13+ คือ เกมที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 13 ปีควรได้รับการแนะนำ

 

น 15+ คือ เกมที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 15 ปีควรได้รับการแนะนำ

 

น 18+ คือ เกมที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 18 ปีควรได้รับการแนะนำ

 

คือ เฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการรายวัน

 

 

update 01-04-52

Shares:
QR Code :
QR Code