เผยโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เผยโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา thaihealth


กรุงเทพมหานคร เผยโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูแม่น้ำ เชื่อมต่อระบบขนส่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี


นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาของคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี


นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ข้อดีของโครงการ ประชาชนที่อยู๋ในริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน 14 กม. ของแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่ง จะได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่เป็นของตัวเอง ไม่ต้องบุกรุกที่สาธารณะ และในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น และการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ถ้าตามโครงการแล้ว จะมีลักษณะของการทำทางเดิน ทางรถจักรยาน เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกันบางจุดก็มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะ เป็นจุดชมวิว


นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวถึงความคืบหน้า การดำเนินโครงการนี้ด้วยว่า ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ช่วง โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 7 ไปจนถึงสะพานพระปิ่นเกล้า รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร


โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง คือช่วงที่ 1 จากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทาน ระยะทาง 2.99 กม. ช่วงที่ 2 จากกรมชลประทานสามเสน ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 3.91 กม. ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด ระยะทาง 3.30 กม. ช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 3.80 กทม.


การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังมีการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเชื่อมต่อระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ รวมถึงมีมาตรการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมชุมชนและแม่น้ำได้อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ