เผยมีผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่วันละ22คน

/data/content/26799/cms/e_dfjmoptuvx39.jpg


          รมว.สธ.เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อเอชไอวีของไทยในรอบ 30 ปี มีผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่สะสม 1.2 ล้านคน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 22 คน


          ที่อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.)  กล่าวภายหลังเปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อเอชไอวีของไทยในรอบ 30 ปี มีผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่สะสม 1.2 ล้านคน เสียชีวิตไปแล้วกว่า 7 แสนคน ส่วนภาพรวมในปี 2557 ถือว่าดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อเดิมและยังมีชีวิต 4.4 แสนคน จำนวนนี้เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี จำนวน 7,525 คน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ 22 คน ร้อยละ 98 เป็นผู้ใหญ่ ผู้เสียชีวิตประมาณวันละ 56 คน สะท้อนว่าอัตราการเพิ่มของโรคลดลง โดยคณะกรรมการเอดส์ชาติตั้งเป้าว่า จะยุติปัญหาเอดส์ภายใน 16 ปี หรือปี 2573 คือไม่มีเด็กแรกคลอดติดเชื้อเอชไอวี ผู้ใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกินปีละ 1,000 คน และผู้ติดเชื้อทุกคนเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี


 


          ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code