เผยผลสำรวจคนอยู่คอนโดฯ ชี้เน้นทุนนิยม

เสนอ6ข้อสร้างสังคมสุข

 เผยผลสำรวจคนอยู่คอนโดฯ ชี้เน้นทุนนิยม

           นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากที่ วธ. ร่วมกับสวนดุสิตโพล สำรวจผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเมือง พบว่า ด้านสิ่งสำคัญในการอาศัยอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 95 เห็นว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดเป็นปัญหาหลัก ด้านวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ร้อยละ 78.72 เห็นว่าต้องการให้ผู้ดูแลคอนโดมิเนียมหรือนิติบุคคลดูแลทุกข์สุขของผู้อาศัย ควรกำหนดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบสุข ส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน ร้อยละ 66.85 พบว่า ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมไม่ค่อยรู้จักกันและไม่ค่อยสนิทกับคนที่อาศัยในที่เดียวกัน

 

          นายธีระ กล่าวว่า วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง นิยมอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร หอพักและคอนโดมิเนียม ใช้ชีวิตที่เน้นวัตถุ มีเครื่องใช้ทันสมัยสร้างความสะดวกสบายตามแบบทุนนิยม ซึ่งไปไกลจากจิตนิยมที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมาก จากที่เคยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

          ดังนั้น เพื่อนำเอาสิ่งเหล่านี้กลับมา โดยสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมให้อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข มีข้อแนะนำ 6 ข้อ ดังนี้ 1.มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อต่อผู้อาศัยในสถานที่เดียวกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่คอยดูแล 2.รักษากฎ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ 3.หาเพื่อน เริ่มจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีอันดีต่อกัน 4.รักษาของใช้และดูแลทรัพย์สินส่วนกลางเหมือนเป็นของเราเอง 5.เอาใจใส่ มีจิตสำนึกที่จะช่วยกันดูแลภัยต่างๆ 6.รักษาประโยชน์ส่วนรวม เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update: 12-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

Shares:
QR Code :
QR Code