เผยบุหรี่มวนเล็กลงอันตรายเท่าเดิม

/data/content/25759/cms/e_clnopvwxyz16.jpg


          เผยกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ทำมวนสั่นลง เล็กลง หวังเลี่ยงภาษี ชี้ทำรัฐบาลเก็บภาษีน้อยลง เสียส่วนแบ่งการตลาดระดับล่างให้ของบุหรี่นอก จี้ออกกฎหมายคุมมาตรฐานมวนบุหรี่ต้องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กรัม บรรจุไม่น้อยกว่า 20 มวนต่อซอง ย้ำมวนเล็กสั้นลงอันตรายเท่าเดิม


          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานยาสูบไทยและบริษัทบุหรี่ต่างประเทศ หันมาผลิตบุหรี่มวนที่มีขนาดเล็กและสั้นลง เพื่อลดภาระภาษีสรรพสามิต ที่คิดภาษีตามน้ำหนัก และเก็บตามมูลค่าราคาต้นทุนที่แจ้ง ทำให้การเก็บภาษีมากกว่าเดิม ซึ่งที่ผ่านมาบุหรี่แต่ละมวนจะมีน้ำหนักประมาณ 1 กรัม ทำให้บุหรี่แต่ละซองที่มีบุหรี่ 20 มวน จะต้องเสียภาษีสรรพสามิต 20 บาทต่อซอง ถ้าหากคิดภาษีตามราคาต้นทุนที่แจ้งแล้วมีค่าต่ำกว่า 20 บาท บริษัทบุหรี่จึงหาทางหลีกเลี่ยงภาษีโดยการผลิตหรือนำเข้าบุหรี่ราคาถูกโดยผลิตบุหรี่มวนเล็กลงหรือสั้นลง ทำให้บุหรี่แต่ละมวนมีน้ำหนัก 0.7 กรัมหรือต่ำกว่า ทำให้เสียภาษีเพียงมวนละ 70 สตางค์ หรือ 14 บาทต่อซอง ทำให้สามารถขายปลีกได้ที่ราคาเพียง 25 บาทต่อซอง


          “สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายหลายประการ โดยทำให้รัฐบาลเก็บภาษียาสูบได้น้อยลง และโรงงานยาสูบเสียส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ระดับล่างให้แก่บุหรี่นำเข้าราคาถูกในสัดส่วนที่มากขึ้น เพราะบุหรี่ระดับล่างของโรงงานยาสูบยังมีราคาขายปลีกซองละ 30 กว่าบาท กระทรวงการคลัง ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานมวนบุหรี่ตามมาตรา 5 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509 ให้แต่ละมวนต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าหนึ่งกรัม และซองละไม่ต่ำกว่า 20 มวน ซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตซองละ 30 บาทขึ้นไป อันจะทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่น้อยลง” ศ.นพ.ประกิต กล่าว


          ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า บุหรี่ที่มวนเล็กลง ไม่ได้หมายความว่ามีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าเดิม เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นไปตามระดับความต้องการนิโคตินที่ผู้สูบบุหรี่แต่ละคนเสพติดอยู่ ดังนั้นไม่ว่าผู้สูบบุหรี่จะสูบบุหรี่มวนขนาดธรรมดาหรือมวนที่เล็กกว่า ผู้สูบบุหรี่แต่ละคนก็ยังต้องการนิโคตินในระดับเท่าเดิม ซึ่งเมื่อสูบบุหรี่มวนขนาดเล็กกว่า ก็จะสูดควันบุหรี่เข้าปอดลึกขึ้น และอั้นหายใจเก็บควันบุหรี่ไว้ในปอดนานขึ้น เพื่อให้ได้รับนิโคตินในระดับที่ต้องการก่อนที่จะหายใจออก การปล่อยให้มีบุหรี่ราคาถูกๆ ออกสู่ตลาด ทำให้ผู้ที่ติดบุหรี่อยู่แล้ว ไม่คิดที่จะเลิกสูบ และทำให้เด็กๆ เข้าถึงบุหรี่มากขึ้น เกิดนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV  ผู้จัดการออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code