เป็นหวัดรักษาอย่างไรดีที่สุด

ที่มา : หนังสือทานยาปฏิชีวนะให้เป็น  โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เป็นหวัดรักษาอย่างไรดีที่สุด thaihealth


แฟ้มภาพ


ดื่มน้ำอุ่นและพักผ่อน เพราะจะทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว แต่หากมีอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล จาม ปวดหัว ครั่นเนื้อครั่นตัวจนรําคาญ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการบรรเทาอาการนั้น


ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับน้ำมูกเขียวหรือเหลือง


                บ่อยครั้งที่เป็นหวัดแล้วน้ำมูกจะเปลี่ยนเป็นมูกข้นคล้ายหนองในช่วง 2-3 วัน และอาจคงอยู่ต่อไปได้นาน 10-14 วัน ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย และมีไข้ต่ำๆ นั้น เป็นการดําเนินโรคตามปกติของโรคหวัด และไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบคทีเรียแต่อย่างใด จึงขอย้ำว่า โรคหวัดไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ!


ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้


                ผู้คนทั่วไปรวมทั้งบุคลากรแพทย์จํานวนมากในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ยังคงมีความเข้าใจว่า เมื่อเป็นหวัดหรือมีน้ำมูกเป็นสีเหลืองหรือเขียวควรใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นอกจากโรคหวัดที่เรามักใช้ยาปฏิชีวนะไปในทางที่ผิดแล้ว ยังมีโรคอื่นๆ อีก ได้แก่ โรคท้องร่วง ท้องเสีย และอาการบาดแผลเลือดออก

Shares:
QR Code :
QR Code