เปิด 5 อันดับการพนันที่เด็กเล่นมากสุด

พม.สำรวจพบเด็กไทยเล่นพนันมากถึง 2.8 ล้านคน อายุน้อยสุดที่เล่นคือ 7 ขวบ เปิด 5 อันดับการพนันที่เด็กเล่นมากสุด “ไพ่-บิงโก-หวยใต้ดิน-หวยรัฐ-ฟุตบอล” ด้าน “ครูหยุย” ชี้ปัญหาการพนันเป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชั่น กระทบคนหลากหลาย ผู้หญิงเล่นไพ่ ผู้ชายเล่นม้า นักวิชาการแนะแนวทางแก้ไข 3 ระยะ “สำรวจ-กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ-ตั้งกองทุนอิสระ” หรือนำวิธีของนิวซีแลนด์มาใช้ พม.รับลูกตั้งคอมเพล็กซ์สร้างพื้นที่สีขาว นำร่องกทม.

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวปาฐกถาบนเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน2556 เรื่อง “ความท้าทายในการจัดการสำหรับบริบทของสังคมไทย” ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กและเยาวชนเล่นการพนันมากขึ้น มาจากพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ชอบการแสวงหาความตื่นเต้น การเลียนแบบเพื่อนเพื่อเข้าสังคม ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว แต่อาจจะมีข้อจำกัด เช่น ขาดเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ รวมถึงการตีความกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน เบื้องต้น นางปวีณา หงสกุล รมว.พม. มีแนวทางจะสร้างคอมเพล็กซ์ต้นแบบสร้างกิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสีขาวให้กับเด็กและเยาวชน โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และทำให้เด็กห่างไกลจากการพนัน

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากผลสำรวจสถานการณ์การเล่นพนันในเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบข้อมูลเด็กและเยาวชนเริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุยังน้อย คือ 7 ขวบ โดยมีเด็กและเยาวชนที่เล่นการพนันครั้งแรก อายุไม่เกิน 24 ปี มากถึงร้อยละ 63 หรือ 2.8 ล้านคนของเด็กและเยาวชน โดยการพนันที่เด็กและเยาวชนเล่นมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ หวยใต้ดิน เล่นมากถึง 1 ล้านคน รองลงมาคือสลากกินแบ่งรัฐบาล 9 แสนคน ตามมาด้วยการพนันในบ่อน 7 แสนคน และการเล่นการพนันฟุตบอลที่เด็กและเยาวชนเล่นถึง 4 แสนคน นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจในปี 2556 เรื่องสถานการณ์การเล่นการพนันของนักศึกษาทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่ามีนักศึกษาเล่นการพนันมากถึงร้อยละ 29.2

รศ.ดร.นวลน้อย กล่าวต่อว่า การพนันที่นักศึกษาเล่นมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1. ไพ่2. บิงโก 3. หวยใต้ดิน 4. สลากกินแบ่งรัฐบาล และ 5. การพนันฟุตบอล โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลนั้นนักศึกษาที่ร่วมตอบแบบสำรวจระบุว่าเริ่มเล่นมาแล้วเฉลี่ย 3 ปี โดยจำนวนเงินที่เล่นเฉลี่ยคือ 822 บาทต่อคู่ เล่นต่อสัปดาห์เป็นเงิน 2,215 บาท และเล่นต่อคู่สูงสุด 4,017 บาท โดยมีนักศึกษาที่เล่นการพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์อีก 31 เปอร์เซ็นต์ โดยช่องทางที่นักศึกษาใช้ในการรับข้อมูลเพื่อศึกษาการเล่นการพนันฟุตบอลคือ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อหนังสือกีฬา โดยผลกระทบจากการพนันฟุตบอลทำให้นักศึกษาประสบปัญหาจากการพนันร้อยละ 30 ประสบปัญหาทางการเงินจากการพนันร้อยละ 11 และในจำนวนนี้แก้ปัญหาโดยการกู้ยืมเงินถึงร้อยละ 69

ขณะที่ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ขอเสนอการแก้ปัญหาการพนันในประเทศไทย 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนจะต้องมีการสำรวจปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนไทยในระดับชาติ และจัดทำชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพนันในสังคม รวมถึงสร้างพื้นที่สีขาวที่เป็นประโยชน์กับเด็ก และเยาวชน ส่วนระยะกลาง รัฐบาลจะต้องกำหนดให้ปัญหาการพนันเป็นวาระแห่งชาติ และจัดตั้งกองทุนอิสระเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง อีกทั้งต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อบังคับกฎหมาย กำกับการพนันออนไลน์ให้ชัดเจน

ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ควรมีการสนับสนุนการทำงานของกองทุนอิสระ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อแก้ปัญหา ป้องกัน บำบัด และเยียวยาผู้ติดพนัน

“เราอาจนำแนวทางของประเทศนิวซีแลนด์มาใช้ในการแก้ปัญหาพนัน ซึ่งที่นั่นมีบ่อนพนันถูกกฎหมาย เขามีการแก้กฎหมายการพนัน ปี ค.ศ. 2013 โดยกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะเล่นพนันถูกกฎหมาย ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี หากผู้ประกอบการปล่อยให้เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีเข้าไปใช้บริการจะมีความผิดทางอาญา” นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน กล่าว

ด้าน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กล่าวว่า การพนันถือเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นตามมา ปัญหาของการพนันนั้นไม่ได้กระทบแค่คนคนเดียว แต่จะกระทบกับผู้คนหลากหลาย โดยเฉพาะคนในครอบครัวของผู้เล่นพนัน การพนันในระดับชาติจะเกี่ยวโยงกับการฟอกเงิน ในสนามกอล์ฟก็มีการเล่นพนัน ทั้งนี้การเล่นพนันระดับประชาชนนั้น จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ปัญหาพบว่าผู้หญิงจะชอบเล่นไพ่ โดยเล่นเป็นวงเล็ก ๆ ในจำนวนเงินไม่มาก ครั้งละ 30-40 บาท หากแต่เล่นบ่อย ส่วนผู้ชายชอบเล่นม้า เล่นครั้งเดียวแต่เล่นจนหมดตัว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งหาหนทางป้องกันเด็กและเยาวชนของเราไม่ให้เข้าสู่วงจรของการพนันให้ได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ