เปิดไฟหน้ารถ ลดอันตรายจากการขับขี่

ที่มา : โครงการ ‘เปิดไฟหน้ารถ ช่วยลดอุบัติภัย’ 


เปิดไฟหน้ารถ ลดอันตรายจากการขับขี่ thaihealth


จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่องค์การอนามัยโลกได้ประมาณไว้ พบว่า ประเทศไทยมียอดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และเป็น ‘อันดับ1 ในเอเชีย’


โดยอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เสียชีวิต 38.1 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน สภาวิศวกร ร่วมกับภาคีเครือข่าย และสสส.จัดทำโครงการ เปิดไฟหน้ารถ ช่วยลดอุบัติภัย’ เพื่อลดอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยการเปิดไฟหน้ารถ  และขอความสนับสนุนจากผู้ผลิตรถยนต์ให้ติดไฟเดย์ไลท์ (DRL) คือ ไฟที่ใช้เปิดในเวลากลางวัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย


เปิดไฟหน้ารถ ลดอันตรายจากการขับขี่ thaihealth


ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ที่มีกฎหมายบังคับใช้ให้เปิดไฟหน้ารถ คือ ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เดนมาร์ค ฮังการี สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย(บังคับใช้เฉพาะรถจักรยานยนต์)


ทำไมต้องเปิดไฟหน้ารถ?


1.เปิดไฟหน้าเวลากลางวัน ลดอุบัติเหตุลง 30%


2.ทำให้รถคันอื่นเห็นรถคุณ ในทุกสภาพอากาศและเวลา


3.ช่วยเพิ่มระยะการมองเห็นจาก 670 เมตร เป็น 1,400 เมตร


4. 50% ของอุบัติเหตุในเวลากลางวัน เกิดจากคนขับมองไม่เห็นรถ


เปิดไฟหน้ารถ ลดอันตรายจากการขับขี่ thaihealth


ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกคัน ‘เปิดไฟหน้ารถ’ ทุกครั้งเมื่อขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์

Shares:
QR Code :
QR Code