เปิดโครงการร้านนมสร้างสุข ตอน ดื่มนม ชิลดนตรีอะคูสติก

ที่มา : แฟนเพจศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง – สคล.ใต้ล่าง


ภาพประกอบจากแฟนเพจศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง – สคล.ใต้ล่าง


เปิดโครงการร้านนมสร้างสุข ตอน ดื่มนม ชิลดนตรีอะคูสติก thaihealth


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง เปิดโครงการร้านนมสร้างสุข (ร้านนมต้นแบบ ในเขตโซนนิ่ง) ตอน ดื่มนม ชิลดนตรีอะคูสติก Before Valentine


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดกิจกรรม เปิด โครงการ “ร้านนมสร้างสุข” ตอน ดื่มนม ชิลดนตรี อะคูสติก Before Valentine ณ ร้านใส่นม ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางสาวธนิตา เขียวหอม เจ้าหน้าที่งานด้านเยาวชนศูนย์ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาดื่มนม รักสุขภาพ ห่างไกลจาก เหล้าบุหรี่ และยาเสพติด อีกทั้งเป็นการยกย่องร้านนม ที่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณเขตพื้นที่โซนนิ่ง สถานศึกษา ร้านใส่นม เป็นร้านนมต้นแบบ แห่งที่ 2 ของประเทศ ร้านแรกคือ ร้านแบมบาร์ ร้านนมต้นแบบ ในเขตโซนนิ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับโครงการดังกล่าว ในปี 2561 นี้ จะมีร้านนมนำร่องทั่วประเทศจำนวน 9 ร้านนมสร้างสุข ทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจรกรรมแถลงข่าวจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ณ วิคทอรี่ พอยส์ (Victory Point) เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริมร้านนมที่ปลอดภัย ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100 % ในเขตพื้นที่โซนนิ่ง รอบมหาวิทยาลัย สำหรับร้านค้าที่ได้รับการยกย่องเป็น “ร้านนมสร้างสุข” นั้น ต้องผ่านกระบวนการ การคัดเลือก จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระดับจังหวัด และส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เป็นร้านที่เข้าไปแล้วปลอดภัยแน่นอน ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขต่างๆ ล่อลวงเยาวชนให้หลงไปในทางที่ผิด สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงพิธีเปิดจากเยาวชน สคล. จาก โรงเรียนสมัยศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน) การแข่งขันดื่มนม การแสดงดนตรีสดอะคูสติกจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กิจกรรมแฮนเมดสื่อรัก และเกมส์สร้างสรรค์ต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้ กิจกรรม Before Valentine อย่าให้เหล้ามาลวงเรา

Shares:
QR Code :
QR Code