เปิดเพจศูนย์คุณธรรม ทำแบบประเมินความเครียดช่วงโควิด-19

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


เปิดเพจศูนย์คุณธรรม ทำแบบประเมินความเครียดช่วงโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานด้านคุณธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกจัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมผ่านระบบ Facebook Live ของ ศูนย์คุณธรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีในสังคมไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 


รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานด้านคุณธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมผ่านระบบ Facebook Live ของ ศูนย์คุณธรรม ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีในสังคมไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้หัวข้อ โควิด-19 Lesson and Learn จากบทเรียนสู่การเรียนรู้ ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น.


แบ่งเป็นภาคเช้า จัดในหัวข้อเจาะพฤติกรรมคนไทยในวิกฤติโควิดระลอกใหม่ จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และภาคบ่าย เมืองจิตสำนึกสาธารณะ และภาคพลเมืองกับการรับมือโควิด อาทิ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คริส โปตระนันทน์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย อาสาสมัครรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อโควิด-19


นอกจากนี้ ในเพจศูนย์คุณธรรม ยังได้จัดทำแบบประเมินความเครียดในสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ประชาชนทดสอบประเมินความเครียดของตนเองซึ่งมีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด เช่น รายได้ที่ไม่เพียงพอ หนี้สิน ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วย ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นหากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ โดยจะมีการแปลความหมายระดับคะแนนทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นผู้เสี่ยงมีความเครียดสูงหรือไม่ อีกทั้งจะมีคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียดในด้านต่าง ๆ ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code