เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่านเด็กปฐมวัย

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.


เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่านเด็กปฐมวัย  thaihealth


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย อำเภอปง


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เกษตร อำเภอปง จังหวัดพะเยา แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ โรงพยาบาลอำเภอปง ที่ว่าการอำเภอปง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง ท้องถิ่นอำเภอปง และสำนักข่าวเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยา โดยโครงการอ่านยกกำลังสุข Book Bank เดินทางปี 3  ร่วมจัด เวทีวิชาการ: เปิดหน้าต่างสุขภาวะการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยในอำเภอปง เพื่อเตรียมพร้อมหนุนเสริมการใช้หนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองที่สนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนกว่า 120 คน  


ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลอยบุตร ปลัดอำเภอปง หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง ประธานในพิธีเปิด  กล่าวว่า ตนขอแสดงความชื่นชมคณะทำงานโครงการ “ที่พยายามรณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้หนังสือนิทาน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เปิดหน้าต่างสุขภาวะด้านการอ่านเด็กปฐมวัย  thaihealthบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กอีกด้วย นอกเหนือจากการพัฒนาด้านร่างกายเป็นหลักแล้ว การพัฒนาอารมณ์และสมองของเด็กช่วงวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมอง


นอกจากนี้ยังได้พบกับการปาฐกถาพิเศษ โดยนายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน ว่า “พ่อแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง เช่น  อาชีพ ความชอบ  ตลอดจนถึงการแบ่งปันไปสู่คนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน ที่จะร่วมรังสรรค์ให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน”


รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายพิเศษ “การพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน” คุณหมอได้เล่าถึง “ความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยว่า ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด กว่าเด็กวัยอื่นๆ นอกจากจะพัฒนาสมองให้ดีเยี่ยมแล้ว การฝึกลูกให้รักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย ก็จะยิ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้เร็วขึ้น หนังสือจึงเป็นเครื่องมือและวิธีการที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ