เปิดสายด่วนเลิกการพนัน

กระทรวงสาธารณสุข  เปิดสายด่วนเลิกพนัน 1323  หลังพบคนไทยกว่า 32 ล้านคนเสพติดพนัน

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงโครงการ “สายด่วนเลิกพนัน 1323” ว่า ปัจจุบันปัญหาการพนัน ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรงและกว้างขวางมากซึ่งนอกจากปัญหาหวยใต้ดิน บ่อนการพนันที่กำลังระบาดยังมีปัญหาการพนันชนิดใหม่ที่เข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ คือการพนันฟุตบอลและพนันออนไลน์ที่กำลังระบาดในหมู่วัยรุ่นและเยาวชน พบว่า คนไทยกว่า 32 ล้านคน เล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่งและจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (social gambling) ที่เล่นการพนันเพื่อความสนุกสนาน สังสรรค์บันเทิงใจ และประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุ่มมีปัญหาจากพนัน (problem gambling) คือเล่นจนเกินเลยจุดที่ตนกำหนดไว้ เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียนหรือการงาน และที่น่าเป็นห่วงคือ ร้อยละ 1-3 เป็นโรคติดพนันถือเป็นการเจ็บป่วยทางจิต ไม่สามารถควบคุมความต้องการเล่นพนันได้ที่จะมีผลต่อการเรียน การงานและชีวิต เช่น ล้มละลาย หย่าร้าง โกหก ขโมยและอาจรุนแรงถึงการฆ่าตัวตาย

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบในการสร้างเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ จึงนำปัญหานี้มาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขโดยมอบนโยบายให้กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานหลักประสานความร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดทำ โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากการพนันโดยจะเน้นที่พัฒนาบริการให้การปรึกษาผ่าน “สายด่วนสุขภาพจิต 1323” ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์ขอข้อมูลและเข้ารับการปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 : ปรึกษาปัญหาพนัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ [email protected]

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code