เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำรับวันลอยกระทง

ที่มา : แนวหน้า


เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำรับวันลอยกระทง thaihealth


แฟ้มภาพ


‘กองทัพเรือ’ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รับวัน‘ลอยกระทง’


พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เนื่องในวันลอยกระทง ในส่วนของกองทัพเรือ โดยมีพลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ


สืบเนื่องมาจากในวันลอยกระทงของทุกปี จะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมักเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ดังนั้น กองทัพเรือ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงขึ้น โดยจัดเรือกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ จากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในครั้งนี้


ประกอบด้วย กำลังพล 161 นาย เรือ 34 ลำ เรือยางท้องแข็ง 3 เจ็ทสกี 4 รถพยาบาล 2 คัน รถยนต์ 5 คัน แบ่งกำลังลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ 1 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน พื้นที่ 2 ท่าเรือบางนา ถึง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ 3 โรงเรียนนายเรือ ถึง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ


โดยจะเริ่มปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย.61 เวลา 17.00 น. ถึงวันที่ 23 พ.ย.61 เวลา 08.00 น. ซึ่งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางศูนย์ฯ ได้ที่ หมวดเรือที่ 3 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2475 3093 – 4 และ 0 2412 6963 หรือสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1696

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ