เปิดลานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ รณรงค์ปีใหม่ไม่ให้เหล้า ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก สสส.


เปิดลานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ รณรงค์ปีใหม่ไม่ให้เหล้า ดื่มไม่ขับลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย thaihealth


สสส.จับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเปิดลานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรณรงค์ปีใหม่ไม่ให้เหล้า  ดื่มไม่ขับ  ลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย


ดร.สุปรีดา   อดุลยานนท์   ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 20 องค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ร่วมกันรณรงค์สร้างค่านิยมส่งความสุขปีใหม่ ให้ของขวัญปลอดภัย งานเลี้ยงไหนก็ไม่ดื่ม ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 


ดร.สุปรีดา   อดุลยานนท์   กล่าวว่า   การให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญจะมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดย สสส.ได้รณรงค์ต่อยอด "ให้เหล้า เท่ากับแช่ง" แม้จะพบกลุ่มที่เคยได้รับเหล้าเป็นของขวัญ ส่วนใหญ่ได้รับลดลงถึงร้อยละ 60 แต่ยังมีการได้รับเป็นปกติ ร้อยละ 33 และได้รับมากขึ้นร้อยละ 1.7 ซึ่งอุบัติเหตุทางถนน 3,791 ครั้ง ช่วงปีใหม่ 2562 เกือบครึ่งเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นเพื่อการส่งความสุขลดความสูญเสียจากการเมาแล้วขับ จึงได้จับมือกับเครือข่ายช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากการเมาแล้วขับ


นายธัญเทพ   อภิณหวัฒน์   วัย  16  ปี   ตัวแทนเยาวชนวงตะโพนไทย โรงเรียนโนนคร้อ ชัยภูมิ ผู้แต่งเพลง "กุสุรา" ที่คว้ารางวัลรณรงค์ยอดเยี่ยมจากเครือข่ายงดเหล้า   และได้นำมาบรรเลงสร้างสุขแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิวันนี้ เล่าว่า ตั้งใจแต่งเพลงจากประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเสียพ่อไปจากการเมาแล้วขับตั้งแต่ตนอายุเพียง 20 วัน ทำให้ฝังใจและไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียคนสำคัญเพียงเพราะเมา   ปีใหม่จึงอยากฝากทุกคนไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญและที่สำคัญ ดื่มต้องไม่ขับ


 

Shares:
QR Code :
QR Code