เปิดรายงานล่าสุด สถานการณ์ฝุ่นละออง

ที่มา: เฟสบุ๊ค กรมควบคุมมลพิษ


เปิดรายงานล่าสุด สถานการณ์ฝุ่นละออง thaihealth


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค กรมควบคุมมลพิษ


กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 8.00 น. ดังนี้


1. ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 31-53 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 1 สถานี ได้แก่บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์ โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่


2. กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ กทม. มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อย โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้า มีความชื้นสูง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมเพิ่มขึ้นได้


ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน หากเป็นไปได้ควรใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากอาคาร และขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และไม่ปล่อยควันดำ ถ้าสามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนจะช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ได้


ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code