เปิดมุมมองเยาวชน “บุหรี่-เหล้า เราไม่ใช่เหยื่อ”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับภาคีต่างๆ จัดให้มีเวทีสำหรับเยาวชนมาระดมความคิด และให้ข้อเสนอแนะ ในกิจกรรมเวทีเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติตอน “บุหรี่-เหล้า เราไม่ใช่เหยื่อ” ขึ้น อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดมุมมองเยาวชน “บุหรี่-เหล้า เราไม่ใช่เหยื่อ”

จากการวิจัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดบุหรี่ 3 แสนกว่าคน และมีเยาวชนอายุ 18 – 24 ปี ติดบุหรี่กว่า 1 ล้านหกแสนคน ในแต่ละปี มีเยาวชนเสพติดบุหรี่ใหม่และกลายเป็นผู้ที่ต้องสูบบุหรี่เป็นประจำ 100,000 ถึง 150,000 คน และในด้านการดื่มสุรา สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสำรวจข้อมูลการดื่มสุราในปี พ.ศ. 2553 พบว่าเด็กไทย 619,311 คน เคยใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในขณะนี้น่าเป็นห่วงว่า บริษัทบุหรี่และเหล้า ได้พยายามสร้างภาพเพื่อลดทอนกระแสการรณรงค์ควบคุมยาสูบและสุรา โดยใช้ทุนมูลค่าหลายร้อยล้านบาท เพื่อทำในสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรม “เพื่อสังคม” หรือ “คืนกำไรให้สังคม” หากจะดูเป้าหมายที่แท้จริงของสิ่งนี้ สามารถวิเคราะห์ได้จากคำพูดของผู้บริหารบริษัทบุหรี่ นายจอร์ช นอช เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส กล่าวไว้ว่า “เราไม่เคยใช้คำว่า “ทำบุญ” ที่หมายถึงว่า เราทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่มีการบริจาคเงินใดๆ ทำไปโดยไม่หวังผล”

ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิชปัญหาที่สำคัญอีกด้าน คือ การโฆษณาบุหรี่และสุราทางอินเตอร์เน็ต ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การทำตลาดบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เห็นได้ชัดว่าเพียงเสิร์ช (search) เข้าไปใน google โดยใช้คีย์เวิร์ด ขายบุหรี่ สามารถพบถึง 86,660 รายการ ขายบุหรี่นอกพบถึง 1,070,660 รายการ ตัวอย่างการขายบุหรี่ผ่านเว็บจะมีราคา ยี่ห้อ และสั่งซื้อได้ง่าย และยังมีราคาถูก มีโปรโมชั่นของแจกของแถมมากมายที่เชิญชวนให้มาเป็นลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากต่างประเทศที่ยืนยันว่าอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการดื่มสุราของเยาวชน ผลสำรวจของสถาบันเนชั่นแนล อะคาดิมี่ ออฟ ไซน์ รีพอร์ต เมื่อปี 2546 ระบุว่า มีวัยรุ่นร้อยละ 10 ที่สั่งซื้อเหล้า เครื่องดื่มมึนเมาทางอินเตอร์เน็ต และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดกิจกรรมเวทีเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติตอน “บุหรี่-เหล้า เราไม่ใช่เหยื่อ” ขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลและเพิ่มศักยภาพแก่เยาวชนให้รู้เท่าทันบริษัทเหล้า-บุหรี่ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและขยายเครือข่ายเยาวชนรู้ทันบริษัทเหล้า-บุหรี่ โดยใช้ social media ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งและเป็นภาคีสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมปลอดเหล้า- บุหรี่ต่อไป

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code