เปิดปฏิบัติการลดพุง ลดโรค

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


เปิดปฏิบัติการลดพุง ลดโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคอ้วน ไม่ใช่แค่เพียงภาวะที่ ไขมันในร่างกายมีมากเกินไป หากยังเป็น สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่โรคภัยที่ทรมานสุขภาพกายและใจคนอีกมาก โดยเฉพาะ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs อย่าง เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือแม้กระทั่ง มะเร็ง ซึ่งโรคดังกล่าว คร่าชีวิตคนไทย ชั่วโมงละ 36 คน เลยทีเดียว


เปิดปฏิบัติการลดพุง ลดโรค thaihealth


อาจารย์สง่า ดามาพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และ ผู้จัดการด้านโภชนาการสมวัย สสส. กล่าวว่า คนไทยอ้วนลงพุง เกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไม่มีการขยับ ไม่มีการออกกำลังกาย มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง มากจนเกินไป พลังงานและอาหารที่ กินเข้าไปก็จะสะสมในรูปของไขมัน  เลยทำให้อ้วน โดยเฉพาะอ้วนลงพุง รวมถึงเกิดจากการกินอาหารที่หวานจัด มันจัด เค็มจัด มากเกินไป กินผักผลไม้น้อย และไม่ได้ออกกำลังกายที่สำคัญ ทุกวันนี้สถานการณ์ โรคอ้วนในประเทศไทย ยังคงมี แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยทำงาน ด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตบริโภคนิยมแบบคนยุคใหม่ก็ดูจะ ยิ่งพบปัญหานี้ไม่น้อย


          ดังนั้นการขับเคลื่อนงานส่งเสริม ความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นดังกล่าว จึงเป็นอีกงานสำคัญของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะต้องฝ่าฟันภารกิจพิชิตความอ้วน รวมถึงส่งเสริม ให้องค์ความรู้ พัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาวะในประเด็น ลดพุง ลดโรค ผ่านหลัก 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ผ่านกลุ่มเป้าหมายต่างๆ


          ล่าสุด สสส.โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จึงจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ในกลุ่มคณะครู-อาจารย์,กลุ่มนักส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มหน่วยงาน องค์กรสร้างเสริมสุขภาวะ ใน จ.นครราชสีมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นโรคอ้วนและยุทธศาสตร์การแก้ไขป้องกัน


เปิดปฏิบัติการลดพุง ลดโรค thaihealth


เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.กล่าวว่า สสส. เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะโรคมักเกิดจากพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการพัฒนาแกนนำ ในเรื่องของการลดพุงลดโรค อยากให้คนที่มาร่วมอบรม ไม่ใช่แค่รับรู้เรื่องราว แต่อยากให้เป็นแกนนำนักสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะทำให้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเขา หรือคนที่อยู่ในโรงเรียน  หรือองค์กร มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยที่ตัวเขาสามารถเป็นแกนนำ ในเรื่องนี้ได้


"กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลธรรมดา แต่มีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้เกิดการลดพุง ลดโรค ในชุมชน องค์กร โดยหวังว่าหลังจากนี้ จะมีการทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ในโรงเรียน ในองค์กรและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  ซึ่งเป็นการทำงานระยะยาวไม่ใช่แค่เป็นโครงการ อยากให้เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นและทำให้องค์กร ชุมชนและครอบครัวของเรามีความสุขด้วยเช่นกัน" ผอ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าว


สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ ลดพุง  ลดโรค และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลัก 3 อ. แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ ในฐานต่างๆ ที่ทางเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง ได้แก่ ฐานกิจกรรมที่ 1 อ อาหารสำเร็จรูป อ่านฉลากเป็นลดพุงไปกว่าครึ่ง, ฐานกิจกรรมที่ 2 อาหารปรุงสด ปรับหน่อยเปลี่ยนนิดชีวิตดี๊ดี, ฐานกิจกรรมที่ 3 อ ออกกำลังกายชีวิตประจำวันและท่าบริหารร่างกาย และฐานที่ 4 อารมณ์ ค้นหาแรงบันดาลใจ ด้วย 3 ส. ซึ่งความรู้ในแต่ละฐานนั้น ล้วนนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่ายและสามารถทำได้จริง


เปิดปฏิบัติการลดพุง ลดโรค thaihealth


นิภาพร แก้วทะเล ครูโรงเรียนบ้านพลจลก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการ เปิดใจว่า สนใจเรื่องเกี่ยวกับการลดความอ้วน เพราะจะได้นำความรู้ไปใช้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนและเพื่อตัวเองด้วย ซึ่งหลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในวันนี้ จะไปแนะนำนักเรียนและไปกำหนดเมนูอาหารในโรงครัวและอาหารที่ขาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในโรงเรียน


เปิดปฏิบัติการลดพุง ลดโรค thaihealth


เช่นเดียวกับ ประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์วรกุล ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่มีแรงบันดาลใจ และเป้าหมายในการพิชิตโรค คือ อยากมี ชีวิตดูแลลูกต่อไปให้นานๆ เลยจะนำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้กับตนเองและคนรอบข้าง"ส่วนตัวต้องการที่จะลดน้ำหนัก อยู่แล้ว และหลังจากนี้จะนำความรู้ไปต่อยอดที่โรงเรียน จะไปทำแผนปฏิบัติการและให้เด็กๆ รวมถึงคนรอบข้าง ลดความอ้วน เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดี"

Shares:
QR Code :
QR Code