เปิดบริการ “Xpress” ตรวจเอชไอวี ไม่ต้องนั่งรอผล

ที่มา : MGR Online


เปิดบริการ


เปิดบริการตรวจ "เอชไอวี" แบบ Xpress ให้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เลือกรับผลตรวจผ่านไลน์ อีเมล หรือ SMS โดยไม่ต้องรอผล ช่วยรองรับบริการมากขึ้น สะดวกกับผู้ที่มีเวลาจำกัด จนท.มีเวลาให้บริการกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษามากขึ้น


นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดตัว “การบริการ Xpress มิติใหม่แห่งการให้บริการเอชไอวี” ว่า สภากาชาดไทยเปิดให้บริการเอกซ์เพรส (Xpress) ซึ่งเป็นการตรวจเอชไอวีที่รวดเร็ว เป็นทางเลือกใหม่ที่คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทยพัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ โดยเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ และเพิ่มทางเลือกในการรับผลตรวจเลือดผ่านทางไลน์ อีเมล หรือ SMS โดยไม่ต้องรอรับผลที่คลินิกนิรนาม เพื่อรองรับจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น เหมาะสมกับผู้รับบริการที่มีเวลาจำกัด ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้เวลาที่ลดได้จากให้บริการผ่านระบบนี้ได้ถึง 1 ชั่วโมง ไปให้บริการแก่ผู้รับบริการบางกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษามากขึ้น


นพ.ประพันธ์ กล่าวว่า ผู้ที่จะรับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โคด (QR Code) ที่จะมีเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และเฟซบุ๊กเพจ คลินิกนิรนาม โดยข้อมูลจะมีความปลอดภัย โดยคลินิกนิรนามมีแผนที่จะพัฒนาการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม จากการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อลดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ในปลายปี 2562 โดยผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการแบบปกติหรือบริการ Xpress ได้ตามความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งนี้ คลินิกนิรนามมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากวันละมากกว่า 300 คน ปีละ 40,000 คน


นพ.ประพันธ์ กล่าวว่า บริการนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 62 ปี 13 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีบริการแจกยาเพร็พ (PreP) ฟรี สำหรับผู้ที่รับเพร็พเป็นครั้งแรก จำนวน 500 ราย ระหว่างวันที่ 8 – 31 ก.ค. 2562 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 15.00 น. ที่ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย


สุธิณี เจริญยิ่ง ผู้แทนโครงการ LINKAGES ประเทศไทย กล่าวว่า การบริการ Xpress ยังได้ขยายเครือข่ายไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 6 แห่ง ใน 4 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร(กทม.) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สงขลา มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง ชลบุรี มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่ และศูนย์สุขภาพแคร์แมท เชียงใหม่ เพื่อรองรับจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการที่มีความเร่งรีบและไม่ต้องการรับคำปรึกษามากนัก


โดยมีการลงทะเบียนและนัดหมายออนไลน์ผ่านเว็บ TestMeNow (https://res99.org) และเมื่อรับบริการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับบริการยังสามารถเลือกช่องทางในการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผ่านทางช่องทางไลน์ อีเมล SMS หรือการติดต่อทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ การบริการรูปแบบดังกล่าว สามารถลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการโดยเฉลี่ยเหลือเพียง 30 นาที จากปกติกว่า 1 ชั่วโมง ทำให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ