เปิดตัว “DoctorMe” แอปฯสุขภาพตัวแรกของไทย

สสส. ผนึก หมอชาวบ้าน ChangeFusion โอเพ่นดรีม สุดทันสมัย เปิดตัว “DoctorMe” โมบาย แอปพลิเคชั่นสุขภาพตัวแรกของไทย อินเทรนด์ยุค 3 จี หวังคนไทย สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยคู่มือสำรวจสุขภาพด้วยตัวเอง เผยยอดดาวน์โหลดถล่มทลาย ครองอันดับ 1 ของแอปพริเคชั่นสุขภาพยอดนิยมของไทย


DoctorMe


วันที่ 30 ส.ค. ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ แผนงาน ICT เพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบัน ChangeFusion, มูลนิธิหมอชาวบ้าน และบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด จัดแถลงเปิดตัว Mobile Application ที่ชื่อ “DoctorMe” บน iPhone เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็น Mobile Application สุขภาพแรกของประเทศไทย โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า คนไทยให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยค้นหาข้อมูลจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ มีการเข้าใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ เฉลี่ยวันละ 396,040 ครั้ง คิดเป็น 0.29% ของการเข้าเว็บไซต์ทุกหมวด สสส. โดยแผนงาน ICT เพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ChangeFusion, มูลนิธิหมอชาวบ้าน และบริษัท โอเพ่น ดรีม ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ ชื่อ “DoctorMe” โดยผู้ใช้ iPhone, iPod Touch หรือ iPad ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้กว่า 450,000 คน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสุขภาพนี้มาใช้ได้ฟรี “DoctorMe” มีเป้าหมายให้ผู้ใช้สามารถรู้วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็น พร้อมแนะนำวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นจากอาการเจ็บป่วยต่างๆ อย่างง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง แอปพลิเคชั่นนี้สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต


“สสส. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้งานแพร่หลายมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของคนไทยที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ    ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศจะได้รับประโยชน์อย่างมาก เพราะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาสูง หากมีคู่มือแนะนำสุขภาพที่ดีพกติดตัวจะสะดวกสบายมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นชาวไทย หันมาสนใจพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นสุขภาพบน iPhone ทั่วโลก ราว 10,000 โปรแกรม ในจำนวนนี้เป็นแอปพลิเคชั่นของคนไทยมีเพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น” ทพ.กฤษดา กล่าว


นางเนตรนภา ขุมทอง มูลนิธิหมอชาวบ้าน กล่าวว่า ได้สนับสนุนข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชั่น “DoctorMe” โดยนำเนื้อหาจาก “คู่มือหมอชาวบ้าน”  โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และคณะ เป็นคู่มือดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากประชาชน มีคำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยกะทันหัน ไม่สบายเล็กๆน้อยๆ ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย แนะนำการใช้ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเรื่องโรคจากคอลัมน์ “สารานุกรมทันโรค” เป็นบทความโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ตีพิมพ์ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ตั้งแต่ฉบับเดือนพ.ค. 2546-ก.พ. 2554 เกือบ 100 โรค ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเจ็บป่วยบ่อย และปัจจุบันเผยแพร่ในเว็บไซต์หมอชาวบ้าน รวมจำนวนเนื้อหาทั้งหมดกว่า 200 รายการ


นายไกลก้อง ไวทยการ รองผู้อำนวยการ สถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า ได้นำแอปพลิเคชั่น “DoctorMe” เข้าสู่ Apple App Store ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยขึ้นเป็นอันดับ 1 ในหมวดสุขภาพ (Health and Fitness) ภายใน 4 ชั่วโมงแรกหลังเปิดให้ดาวน์โหลดจนถึงปัจจุบัน และขึ้นเป็นอันดับ 1 ของแอปพลิเคชั่นทุกหมวดตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา และขณะนี้ยังติด 1 ใน 4 ของแอปพลิเคชั่นที่มีการดาว์นโหลดสูงที่สุด โดย 92% ของผู้ใช้ DoctorMe โหวตให้คะแนน 5 ดาวเต็ม และได้ให้ความเห็น 80 ความเห็น ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการชื่นชม ระบุว่ามีประโยชน์มาก ทุกคนควรมีไว้ใช้งานติดตัว โดยในอีก 3 เดือนต่อจากนี้ จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่างๆ ทุกระบบปฏิบัติการทั้งโทรศัพท์มือถือ, Tablet และเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง พร้อมพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่อัพเดตตามสถานการณ์ และความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น รวมทั้งมีเนื้อหามัลติมีเดียที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3 จี อย่างเต็มที่


จากนั้น นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด ได้สาธิตการใช้งาน “DoctorMe” ซึ่งภายในมีเมนูอาการเจ็บป่วยที่จะบอกว่าคุณไม่สบายตรงไหน เช่น เจ็บคอ  ก็จะมีเนื้อหาประกอบว่า อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากต่อมทอนซิลอักเสบ หรือเกิดจากไข้หวัด ซึ่งหากไม่มีอาการผิดปกติอื่นๆ ให้ใช้น้ำกลั้วคอ ถ้าไม่ดีขึ้นต้องไปพบแพทย์ รวมถึงเมนูปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งจะทำให้เข้าใจ และปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นสำหรับ “DoctorMe” จะเปิดรุ่นทดลองให้ใช้ก่อน โดยผู้ใช้ iPhone, iPod Touch หรือ iPad สามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Apple App Store หรือ http://doctorme.in.th และกรุณาส่งคำแนะนำ หรือปัญหาที่พบ ได้ที่ [email protected] ซึ่งสสส. จะนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง


 


 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code