เปิดตัว “ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 62” ระดม 1,248 กิจกรรมกระจายทุกพื้นที่

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอยจาก สสส.


เปิดตัว


สสส.ร่วม 22 ภาคีเครือข่าย เปิดตัวกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ปี62 “อัศจรรย์วันว่าง” ชูกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ 1,248 กิจกรรม ที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ 1 หมื่นอัตรา หวังดึงเวลาเด็กห่างหน้าจอ กระตุ้นการเรียนรู้


เปิดตัว


วันนี้ (25 ก.พ.) ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง" ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดขึ้น โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2562 มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากถึง 22 หน่วยงาน ทำให้มีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ 1,248 กิจกรรม และยังมีตำแหน่งงานสำหรับเด็กทำในช่วงปิดเทอมถึง 10,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าปี 2561 ที่มีเพียง 3,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน สสส.ยังได้ จัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจเหล่านี้ไปสู่เพื่อนๆของเขาในพื้นที่โดยอาศัยกลไกสภาเด็กและเยาวชน


ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า จากการประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย พบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กสนใจ อันดับ 1 เข้าค่าย 45% อันดับ 2 ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา 22.4% อันดับ 3 กิจกรรมกีฬา 21.9% เมื่อแยกเป็นวัยต่างๆ เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ความสนุก น่าสนใจ เช่นการไปเที่ยวหรือการไปทัศนศึกษา เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมให้เนื้อหารอบด้าน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความสนุกสนาน และต้องกระตุ้นความสนใจหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ส่วนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเน้นวิชาการ สอดแทรกประเด็นทางสังคมเข้าไปด้วย เยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปพัฒนาตัวเองได้ กลุ่มเยาวชนสายอาชีวะ ควรทำกิจกรรมแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ workshop ไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์มากแต่ให้เน้นทักษะที่เขาจะนำไปใช้ได้ในอาชีพ


ช่วงปิดเทอมเป็นเวลายาวนานต้องหากิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อดึงเด็กให้ห่างจากจอมือถือและที่สำคัญในวันที่ 24 มีนาคมนี้จะมีการเลือกตั้ง มีเยาวชนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ประมาณ 8 ล้านคน เราจึงต้องอาศัยช่วงเวลานี้เหล่าให้มีคุณภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เขาได้ลงมือปฏิบัติ กระตุ้นการเรียนรู้ ซึ่งเวลานอกห้องเรียนโดยเฉพาะปิดเทอม เป็นเวลาการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง ที่เราควรสร้างช่วงเวลาอันมีค่า ทั้งนี้ สสส.ได้รวบรวมกิจกรรมในช่วงปิดเทอมที่น่าสนใจไว้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ซึ่งเด็กเยาวชนสามารถค้นหากิจกรรมที่มีความหลากหลายใน 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าถึงกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่สนใจได้ง่ายขึ้น” ดร.สุปรีดา กล่าว


เปิดตัว


ด้าน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ที่สำคัญมีสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับตำบล และระดับจังหวัด 8,870 ชุด ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมพลังของเด็กและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่เด็กต้องการริเริ่มภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งตนจะประชาสัมพันธ์โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์นี้ไปยังเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายสภาเด็กฯเพื่อเป็นกระบอกเสียงต่อไป นอกจากนี้ ในปี 2562 ดย.ได้มีการดำเนินกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์


ขณะที่ นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ ปณท.จัดกิจกรรม One Day Camp ชวนเด็ก ๆ ไปเปิดหน้าต่างบานเล็กสู่โลกใบใหญ่ สารพันเรื่องราวที่น่าสนใจบนดวงแสตมป์ทั้งของไทยและเทศในพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน ส่องแสตมป์ดวงแรกของโลกและของไทย พร้อมสนุกกับกิจกรรมสะสมแสตมป์ อีกหนึ่งงานอดิเรกที่คาดไม่ถึงสำหรับเด็กยุคไอที และจะมีค่ายตะลุยโลกแสตมป์ 4 วัน 3 คืน ซึ่งจะพาเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 14 ปี จำนวน 100 คน ไปเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่และเรื่องราวที่อยู่บนดวงแสตมป์


สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน สถานศึกษาที่สนใจสามารถค้นหารายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter: pidterm

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ