เปิดตัว “ปริก” มหาวิชชาลัยแห่งแรกในภาคใต้

ที่มา : เว็บไซต์ tnnthailand.com


ภาพโดย สสส.


เปิดตัว


สสส. และเทศบาลตำบลปริก เปิดตัวมหาวิชชาลัยแห่งแรกในภาคใต้ เน้นสร้างพลเมืองตื่นรู้ สร้างสังคมคนดี น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้


เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา เปิดตัว "มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"( Prik University of Wisdom and Technology for Sustainable Development) โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมในพิธี


ขณะเดียวกันยังได้จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น และการสร้างความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเทศบาลตำบลปริกให้ความสำคัญกับ 7 กลุ่มสังคม คือ สังคมคนดี :การเรียนรู้เรื่องศาสนา /สังคมสันติสุข :การร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน /สังคมสวัสดิการ : การช่วยเหลือกัน /สังคมรักษ์โลก :การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ /สังคมเอื้ออาทร : การดูแลกัน /สังคมปรับตัว : การจัดการภัยพิบัติ และ สังคมไม่เดือดร้อน :การเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ


ทั้งนี้ คนในชุมชนเทศบาลตำบลปริกมีความเกี่ยวโยงถึงการพัฒนาระบบสวัสดิการ และการบูรณาการการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน ส่งผลให้ประชาชนสามารถทำเกษตรแบบผสมผสาน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง โดยมหาวิชชายาลัยปริก คือแหล่งเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการสร้างพลเมืองตื่นรู้ น้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ ยึดหลักคุณธรรม ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นมหาวิชชาลัยแห่งแรกในภาคใต้ และเป็น 1 ใน 4 แห่งที่ สสส.ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อน

Shares:
QR Code :
QR Code