เปิดตัวโครงการ คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน

featured

​เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานเปิดตัวโครงการ “คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน” ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานติดมือถือว่า ข้อมูลจากรายงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2563 (ThaiHealth Watch) สสส. พบว่า ประเด็นสุขภาพเด็กและเยาวชนที่มาแรง คือ การเสพติดออนไลน์ ภัยคุกคามออนไลน์และการติดเกม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Cr8QEl

Shares:
QR Code :
QR Code