เปิดตัวโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

featured

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ ในพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 100%” โดยมีหน่วยงานต่างๆ 11 หน่วยงานมาร่วมแสดงพลัง “ท้วงสิทธิ์ ห้ามสูบ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/SMGX5C

Shares:
QR Code :
QR Code