เปิดตัวโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand (คนไทยขอมือหน่อย)

featured

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถา “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย: แรงบันดาลใจคนไทยร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม” ว่า จากการเกิดขึ้นของโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” ที่ได้รับเสียงตอบรับจากคนทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน ภาครัฐ และภาคสังคม ดังการประกาศพันธะสัญญาร่วมกันในงานคนไทยขอมือหน่อยที่ผ่านมานั้น ทำให้มีความหวังว่า ประเทศไทยปี 2558 จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/sXTsEj

Shares:
QR Code :
QR Code