เปิดตัวสื่อเยาวชนหยุด CSR บริษัทบุหรี่

 

เปิดตัวสื่อเยาวชนหยุด CSR บริษัทบุหรี่

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับ i-CARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม จัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ระดมเยาวชนนักทำสื่อ โชว์ผลงานนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสังคมห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR (กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม) 17พ.ค. นี้ ที่โรงแรมสยามซิตี้

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ i-CARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2555  “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในปัญหาการทำกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทบุหรี่ (CSR) ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนของสังคมสนับสนุนให้เกิดกฎหมายห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR โดยล่าสุดได้มีมติครม.สนับสนุนในเรื่องนี้แล้ว ในวันที่ 17เมษายน ที่ผ่านมา ในภาคส่วนสังคมมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ยินดีอย่างยิ่งที่ i-CARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพในการทำสื่อ เข้าร่วมสร้างสรรค์งานสื่อสารเพื่อให้ผู้คนเข้าใจในปัญหาการทำตลาดของบริษัทบุหรี่โดยใช้กลยุทธ์ CSR หรือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าไม่ได้มีความหวังดีที่แท้จริง แต่เป็นการหวังผลเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างฐานอำนาจในการขัดขวางนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากหลักฐานทั่วโลก

คุณธรากร กมลเปรมปิยะกุล ผู้จัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE กล่าวว่า เป้าหมายขององค์กรเราคือการทำให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม ภายใต้องค์กรนี้ก็มีเยาวชนที่รักที่จะทำงานเพื่อสังคมมากมาย เป้าหมายที่แท้จริงของการทำโครงการ CSR ที่ดีก็มี แต่การทำ CSR ของบริษัทบุหรี่ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่บริษัทบุหรี่ดำเนินการอยู่ นั่นคือการผลิตสินค้าที่เป็นโทษต่อผู้บริโภค ผลงานจากเยาวชนที่ทำงานเพื่อสะท้อนปัญหา CSR ของบริษัทบุหรี่นี้ เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า หากคุณรับเงินของบริษัทบุหรี่ คนในสังคมจะได้อะไรตามมา นั่นคือความสูญเสียชีวิตและความเจ็บป่วยที่ไม่มีที่สิ้นสุด และดีใจที่ได้เห็นเยาวชนไทยแสดงผลงานที่มีความรู้เท่าทันต่อกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเยาวชนที่ทำผลงานเอง และการทำสื่อรณรงค์ยังส่งสารที่เป็นประโยชน์ไปสู่เยาวชนและคนในสังคมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณจุฑามาศ ภัคกิตติรัฐ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ได้รับการชักชวนจากองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม i-CARE และได้ผลิตโปสเตอร์รณรงค์เกี่ยวกับปัญหานี้ 2ชิ้น โดยงานทั้งสองชิ้นนี้มีข้อมูลที่เชื่อมกันอยู่ คือ ภาพแรกเป็นภาพของโรงงานบุหรี่ ที่เรารู้สึกว่าภาพโรงงานที่มีควันพวยพุ่งออกมานั้น หมายถึงว่าตราบใดที่ควันของโรงงานบุหรี่ยังไม่มอดดับก็คือการยังมีผู้บริโภคบุหรี่อยู่ ทำให้ย้อนคิดว่าสิ่งที่บริษัทบุหรี่ให้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการบริจาค การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนกิจกรรมมากมายในสังคม ไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้น เพราะตราบใดที่เขายังผลิตบุหรี่ ก็ยังมีคนตายและสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ จึงได้แนวความคิดในการออกแบบโปสเตอร์ อีกชิ้นหนึ่งเป็นภาพลูกที่ยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณความช่วยเหลือจากบริษัทบุหรี่ แต่ความเป็นจริงอีกด้านเป็นภาพพ่อของเด็กคนนั้น “ตาย” เพราะการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา

คุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ Young Filmmakers of Thailand  กล่าวว่า ดีใจที่ได้เห็นองค์กรที่มีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ถ่ายทอดปัญหาสังคมในรูปแบบของการทำสื่อสะท้อนสังคม เมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับปัญหา CSR ของบริษัทบุหรี่ ทำให้เราเข้าใจว่าเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ของคนทั่วไป ที่เคยเห็นว่าเป็นปัญหาธรรมดา มีเบื้องหลังของการเสพติดที่ซับซ้อน งานหนังสั้นที่สะท้อนออกมาจึงทำในลักษณะของกระแสหลัก (main stream) เพื่อให้คนดูแล้วเข้าใจง่ายกับบริบทของปัญหาที่มีความซับซ้อนนี้ ผมจึงเลือกสะท้อนปัญหาพ่อกับลูกสาว ที่ลูกสาวมีความรักและความหวังดีเหลือเกินที่อยากให้พ่อเลิกบุหรี่ แต่ตัวเองก็เจอกับดักของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่

กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่”  ยังมีสื่อและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ บูธแสดงศิลปะหยุด CSR บริษัทบุหรี่ การจัดทำเสื้อยืดรู้เท่าทันโดยเยาวชนกลุ่ม “แก๊งค์ปากดี” สื่อ youtube รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดบริษัทบุหรี่ จาก “Why_not Creativity for Society”   สปอตรณรงค์และหนังสั้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการแถลงข่าววันงดสูบบุหรี่โลก โดย ดร.มอรีน อี. เบอร์มิงแฮม ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  คุณศิริชัย พรรณธนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และคุณบังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบอาเซียน

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code