เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ 


เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”  thaihealth


แฟ้มภาพ


อย.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 


อย.รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลจำกัด จัดงานประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ "สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" หวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลายเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) พร้อมทั้งภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการปรับสูตรอาหาร ลดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ล่าสุด เผยโฉมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ และจะขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาหารในเร็ววันนี้


เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”  thaihealth


เร็วๆ นี้ที่ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า) นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพลดหวานมันเค็ม” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด พร้อมด้วย ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านและอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง การบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกำลังกาย จึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) ซึ่งจากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง 349,096 ราย หรือร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ขณะนี้มีการนำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 6 กลุ่ม ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว โดยตัวอย่างหลักเกณฑ์การพิจารณาของกลุ่มเครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา จะต้องมีโซเดียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6,000 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว จะต้องมีโซเดียมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เครื่องดื่มจะต้องมีน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร เป็นต้น


เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”  thaihealth


ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต หัวหน้าหน่วยรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกับ สสส. เพื่อให้สัญลักษณ์โภชนาการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลโภชนาการที่ลดความซับซ้อนลงให้กับผู้บริโภค เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมมากขึ้น ช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดังกล่าว  ที่สำคัญจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการรักษาพยาบาลโรคดังกล่าวในระยะยาวด้วย โดยปัจจุบันมี


ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว 5 กลุ่มอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม 167ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 7ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสำเร็จรูป 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นม 34 ผลิตภัณฑ์ และขนมขบเคี้ยว 2 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 213 ผลิตภัณฑ์ โดยในงานนี้จะมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการจากบริษัทต่างๆ มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค มุ่งหวังเพื่อสร้างการรับรู้สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง และสร้างความมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการปรับสูตรอาหาร


คุณโสภาพรรณ จุ้ยเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจัดซื้อกลุ่มสินค้าอาหารสด บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล  กล่าวเสริมว่า “ในนามของ ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์  และท็อปส์  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นภาคีภาคเอกชนที่สำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ ได้รู้จักสัญลักษณ์โภชนาการมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม "สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" ในระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2560 ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต ชั้น G สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เพื่อรวบรวมสินค้าอาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพจาก 20 บริษัท ที่มีจำหน่ายในร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ ทั้งกลุ่มเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น พร้อมมีการเสวนาพิเศษเพื่อให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สาธิตการทำอาหารสุขภาพ กิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย”


เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”  thaihealth


นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า อย. และมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การใช้สัญลักษณ์โภชนาการกับกลุ่มอาหารประเภทอื่นๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว, อาหารกึ่งสำเร็จรูป (ข้าวต้ม โจ๊กที่ปรุงแต่ง และแกงจืด ซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือชนิดแห้ง) เพื่อขยายขอบข่ายกลุ่มอาหารในวงกว้างต่อไปอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้สมัครขอใช้สัญลักษณ์โภชนาการ สามารถส่งใบสมัครขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://healthierlogo.com หรือwww.ทางเลือกสุขภาพ.com สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร

Shares:
QR Code :
QR Code