เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง อยากไปวิ่งสูดอากาศเช้าๆ แต่ก็ขี้เกียจตื่น อยากกินอาหารเพื่อสุขภาพสักหน่อย แต่เย็นนี้มีนัดรวมตัวเพื่อนๆ จัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด นี่เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคในการจะเริ่มต้นทำอะไรดีๆ เพื่อตัวเอง และคนรอบข้าง แต่เชื่อว่ายังมีบางคนที่เอาชนะความพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเหล่านี้ได้ ด้วยการเริ่มต้น ลงมือทำ


โครงการชีวิตดีเริ่มที่เรา มุ่งให้คนไทยมีวิถีชีวิตสุขภาพ ผ่านกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยการจัดงาน ชีวิตดี เริ่มที่เรา ตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-8 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้น มีแนวคิด ชนะในความแพ้  คือ การลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองหรือคนรอบข้าง ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยภายในงาน เน้น 8 ประเด็นใกล้ตัว ซึ่งหากใครพลาด ไม่ได้ไปร่วมงาน ไม่ต้องเสียใจ วันนี้ทางทีมเว็บไซต์ สสส. จะมารีวิวแต่ละนิทรรศการ มาฝากกันค่ะ


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


1.กินแต่พอดี ขยับกายเสมอ


เพราะการกินอาหารต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย กิจกรรมในเรื่องนี้อยากสื่อสารให้ทุกคน หันมาเปลี่ยน อาหารจานโปรด ให้เป็นอาหารมื้อสุขภาพได้ง่ายๆ โดยใช้หลักของ สูตร 2 : 1 : 1 คือ ใน 1 จาน เราสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน โดย 2 ส่วน เป็นผัก 1 ส่วนเป็นแป้งหรือข้าว และอีก 1 ส่วน เป็นเนื้อสัตว์ และอีกรหัสลับ คือ 6 : 6 : 1 ห่างไกลโรค โดยปรุงรส น้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน ไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน และเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา ต่อวัน กินอาหารควบคู่ไปกับการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง 10 นาที ต่อวัน หรือ 150 นาที ต่อสัปดาห์


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


2.สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรง


เพราะพื้นฐานจิตใจที่เข้มแข็งนำไปสู่การมีสุขภาพกายและใจที่ดี  ต้องยอมรับว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจและปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการคลายความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญ กิจกรรมในประเด็นนี้ เน้นสื่อสารไปยังการรับมือกับปัญหา ว่าเหนือสิ่งอื่นใด ตัวเราเองเป็นคนกำหนดความคิดและเลือกได้ว่ามองปัญหาเหล่านั้นในแง่บวกมากน้อยแค่ไหน เพราะหากจิตใจไม่เข้มแข็งพอ ก็นำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


3.ภูมิคุ้มกันชีวิตเริ่มที่ครอบครัว


ครอบครัว เป็นสถาบันที่สำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ การเปิดใจคุยเรื่องเพศ ของพ่อแม่กับลูกนั้น อาจเป็นเรื่องยาก แต่หากปล่อยให้ลูกไปเรียนรู้เองจากแหล่งอื่นๆ ก็อาจทำให้เขาได้รับข้อมูลที่ผิดและเกิดผลกระทบขึ้นได้ กิจกรรมในประเด็นนี้ให้ร่วมตอบคำถาม เรื่องเพศ ในบริบทต่างๆ ทั้งความเชื่อผิดๆ และการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเจอกับสภาวะที่ยากต่อการตัดสินใจ ในประเด็นนี้เป็นการทบทวนความรู้ว่าที่ผ่านมา คุณมีความรู้เรื่องเหล่านี้ถูกต้องมาน้อยแค่ไหน หากรู้อย่างนั้นแล้ว ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


4.องค์กรแห่งความสุข


กิจกรรมในประเด็นนี้ คือ การสร้างสังคมแห่งความสุข ทั้งในระดับ องค์กร ชุมชน และสังคม โดยเน้นไปที่การเข้าใจความต่างและการเชื่อมความสัมพันธ์ ในการสะท้อนของปัญหาที่ยกตัวอย่างมา ผ่านกิจกรรม คนละมุมคนละวัย เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นของคนวัยต่างๆ ในสถานการณ์เดียวกัน เพื่อสุดท้ายแล้วทุกคนจะเข้าใจถึงความต้องการของคนอื่นและการปรับสมดุล ใช้เหตุและผลเข้ามาสร้างให้เกิดสังคมแห่งความสุข


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


5.พลังจิตอาสา พลังสร้างสังคม


จิตอาสา ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองมากมาย แต่เพียงลงแรงกายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเป็นจิตอาสาได้แล้ว กิจกรรมจิตอาสามีมากมายในสังคม เช่น อาสาปรับปรุงสถานที่ อาสาสมัครโครงการกุศลต่างๆ โดยในงาน มีกิจกรรมทำหมอนจากหลอด เพื่อส่งไปให้คนไข้ติดเตียงตามโรงพยาบาล เพียงแค่สละเวลาและสละแรงกาย คุณก็สามารถสร้างสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นได้


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


6.หยุดทุกความเสี่ยงเริ่มที่ตัวเรา


ปี 2561 มีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 20,169 ราย หรือ ประมาณ 55 ราย/ วัน นับเป็นความสูญเสียที่มีจำนวนมาก กิจกรรมในประเด็นนี้เป็นการให้ทุกคนตระหนักว่า เพียงแค่เสี้ยววินาที ก็เกิดอุบัติเหตุได้ ผ่านการจำลองขับรถ แล้วมีโทรศัพท์เข้า หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพียงแค่มีปัจจัยสองอย่างนี้ ก็เกิดความเสี่ยงในชีวิตคุณแล้ว ดังนั้น เราสามารถหยุดความเสี่ยงได้ด้วยตัวของเราเอง เมาไม่ขับ ขับไม่โทร และไม่ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


7.หยุดเหล้า เปลี่ยนแปลงสังคมไทย


ปัญหาในสังคม บ่อยครั้งมีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งนอกจากจะสร้างปัญหาทางสังคมแล้ว ยังทำร้ายทุกอวัยวะในร่างกายอีกด้วย กิจกรรมในประเด็นนี้ เน้นให้เห็นถึงโทษที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนหากเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมาย สุขภาพดี ไม่มีปัญหาสังคมและยังทำให้มีเงินเหลือไว้สำหรับสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย ทั้งยังมีตัวช่วยในการเลิกเหล้าอย่าง สายด่วน 1413


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


8.คนรุ่นใหม่ไม่ทำร้ายกันด้วยควันบุหรี่


สิ่งที่น่าจับตามองและส่งผลกระทบกว่าคนสูบ นั่นคือ ควันบุหรี่มือสองและมือสาม เพราะมันอาจทำอันตรายคนที่ไม่สูบ คนใกล้ชิด คนรอบข้างได้ โดยกิจกรรมในประเด็นนี้มีการจำลองเหตุการณ์ในบ้าน ที่มีควันลอยพวยพุ่งอยู่ในอากาศและสูดดมเข้าไป ก็ถือว่าได้รับสารพิษจากบุหรี่ไม่น้อยไปกว่าคนสูบเลยทีเดียว ทั้งยังแนะนำวิธีเลิกบุหรี่ และตัวช่วยอย่าง สายด่วน 1600


เปลี่ยนชีวิต (ดี) เริ่มที่เรา thaihealth


นอกจาก 8 นิทรรศการ งานชีวิตดีเริ่มที่เรายังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น เช็กอายุร่างกาย  และกิจกรรมให้ความรู้ของภาคีเครือข่าย ทั้งเรื่องของบุหรี่ อุบัติเหตุ การกินหวาน การใช้เทคโนโลยี และเพศวิถี รวมทั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ 


นางพรทิพย์ เวียนวัฒน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เล่าว่า เคยร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของ สสส. มาก่อน และครั้งนี้ก็คิดว่ากิจกรรม ชีวิตดีเริ่มที่เรา ต้องดีแน่ๆ ประทับใจกิจกรรมจิตอาสา ในการเอาหลอดมาทำหมอน เพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำอะไรดีๆ เพื่อผู้อื่น ด้วยกำลังของเราเองและมันมากกว่าการเล่นเกมแต่ได้อะไรกลับไปยังตัวเราเองและผู้อื่นด้วย ชีวิตดีเริ่มที่เราจริงๆ เพียงมองสิ่งรอบๆ กาย เช่น ของใช้ในบ้านเล็กๆ น้อยๆ สามารถนำมาทำเพื่อผู้อื่นได้ และยังคิดว่ามีเวลาจะลองทำหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียงส่งมาให้ยังโครงการ เป็นการเปลี่ยนความคิดเล็กๆ น้อยๆ ในทางที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้อื่น


เช่นเดียวกับนางสาวจารวี วีระทอง ที่ตั้งใจมาร่วมงานในครั้งนี้ โดยเล่าว่า ชอบนิทรรศการเรื่องกินแต่พอดี ขยับกายเสมอ เพราะรู้สึกสนุกและได้ขยับร่างกาย และยังได้ความรู้เรื่องการเลือกอาหารที่ถูกต้องและมีประโยชน์ ตอนนี้ได้ความรู้แล้วและคิดว่าชีวิตดีเริ่มที่เรา เราจะเริ่มไม่นั่งนาน จะลุกขึ้นมาขยับร่างกายบ่อยๆ จะไม่ปล่อยตัวเองให้เนือยนิ่งนานๆ


การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ชีวิตดีเริ่มได้ที่เรา เพียงแค่คุณลองเปลี่ยนอะไรบางอย่าง เพื่อชีวิตที่ดี  สสส.อยากเห็นคนไทย ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง และขอเป็นกำลังใจให้ทุกความชนะในความแพ้ ที่จะเชิญชวนทุกคนลุกขึ้นมา เริ่มต้นชีวิตดีไปด้วยกัน

Shares:
QR Code :
QR Code