เบตง เร่งสยบโรคหัดใน 2 สัปดาห์

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


เบตง เร่งสยบโรคหัดใน 2 สัปดาห์ thaihealth


แฟ้มภาพ


หน่วยงานราชการ อ.เบตง จ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหัด ตามยุทธการเชิงรุก“ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด เคาะประตูสู้หัด เร่งรัดฉีดวัคซีน 100%” สยบโรคหัดให้ได้ใน 2 สัปดาห์ หลังพบผู้ป่วยในจังหวัด 659 ราย เสียชีวิตแล้ว 9


นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง พร้อมด้วยแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้ติดตามเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหัด ญาติและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา หลังพบการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยกว่า 659 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดในจังหวัดยะลาแล้ว 9 ราย ผู้เสียชีวิตคนล่าสุด จาก อ.กรงปีนัง ส่วนในพื้นที่อำเภอเบตง พบผู้ป่วยแล้ว 17 ราย ส่วนใหญ่ในพบพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง ของหมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8, 11


นายสุวิทย์ นาคเป้า รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์และปัญหาการระบาดที่ต่อเนื่อง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (สาธารณสุข/ปกครอง/ศึกษา/ท้องถิ่น/ความมั่นคง) ใช้ยุทธการเชิงรุก “ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยโรคหัด เคาะประตูสู้หัด เร่งรัดฉีดวัคซีน 100%” สยบโรคหัดให้ได้ใน 2 สัปดาห์ โดยให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทุกอำเภอ ให้นายอำเภอเป็นประธานสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาและให้ภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการเชิงรุกปูพรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้เด็กอายุ 9 เดือน–5 ปี ทุกคน (ยกเว้นเด็กที่รับวัคซีนครบแล้ว) ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ (วันที่ 22 ต.ค.–4 พ.ย. 2561) เพื่อควบคุมการระบาดให้ยุติโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องคุมให้ได้ก่อนสถานศึกษาเปิดภาคเรียน พร้อมให้ความมั่นใจในการรับวัคซีนป้องกันโรคนั้น ไม่ขัดกับหลักการทางศาสนาอิสลาม ทั้งจากสำนักจุฬาราชมนตรี และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code