เน้นย้ำตลาดสด ตลาดนัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่มา : แนวหน้า


เน้นย้ำตลาดสด ตลาดนัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


เน้นย้ำตลาดสด ตลาดนัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งพ่อค้าแม่ค้า และผู้จับจ่ายใช้สอย


นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตตลาดเป็นจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ว่า ที่ผ่านมาสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้วางมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน โดยตลาดนัดจตุจักรได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ค้า ตลาดเทวราช ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตและสำนักอนามัย ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางน้ำลายให้กับ ผู้ค้า ตลาดบางกะปิ ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 คนต่างด้าว ตลาดธนบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ล้างพื้นถนนและพื้นทางเดิน ตลาดรัชดาภิเษก ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางน้ำลายให้กับผู้ค้า พร้อมกันนี้ ได้ประสานความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 แก่ผู้ค้าในตลาด


พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านสุขอนามัย และกำชับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล/จุดล้างมือ และลดความแออัดภายในตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในตลาด ได้แก่ มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ติดป้ายบริการสแกนแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ลงชื่อและเบอร์โทร. วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า บริการเจลทำความสะอาด ฯลฯ

Shares:
QR Code :
QR Code