เที่ยวงานลอยกระทงปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ เมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ และจุดโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ

“ภายในงานมีทั้งขบวนกระทงเล็กลอยน้ำ กิจกรรมกาดหมั้วครัวแลงของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การประกวดโคมลอย การประกวดขบวนแห่ การประกวดรถขบวนกระทงใหญ่ พิเศษสุด เชิญชวนร่วมชมบรรยากาศขบวนเรือไฟ “สีสันคงคาหริภุญชัย” กลางลำน้ำกวง ร่วมชมโคมไฟหลากสีริมฝั่งน้ำกวง ดื่มด่ำกับการแต่งเมืองด้วยโคมไฟนับหมื่นดวง ตามสถานที่สำคัญของเมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนปีนี้ เทศบาลเมืองลำพูนเน้นการรณรงค์ลอยกระทงปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งเทศบาลฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงปัญหาต่างๆ ที่มาจากต้นเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุทะเลาะวิวาท ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสร้างค่านิยมที่ดีงามของประเพณีวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานและตกแต่งเมืองด้วยการร่วมจุดโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย และพระนางจามเทวี พร้อมสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตเมืองลำพูนกับประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 และขอความร่วมมือประชาชนตกแต่งซุ้มประตูป่าหน้าบ้าน วัด และชุมชน แต่งกายพื้นเมือง เพื่อรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของล้านนา ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5356-1093

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าวเด็กล้านนาทูเดย์

 

Shares:
QR Code :
QR Code