เที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายมะขามหวานเมืองเลย เข้มปลอดเหล้า100%

 

เที่ยวงานกาชาดดอกฝ้ายมะขามหวานเมืองเลย เข้มปลอดเหล้า100%
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย ในงานเทศกาลดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย จากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชนและเยาวชนประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ชั้น 2 เพื่อหามาตรการเฝ้าระวังให้งานกาชาดดอกฝ้ายฯ ปีนี้ปลอดเหล้าทั้งขายและดื่มอย่างเด็ดขาด 
 
จากประกาศจังหวัดเลย โดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เรื่องนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองสวัสดีภาพเด็กและเยาวชนในงานเทศกาลดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย และงานกาชาดจังหวัดเลย ประจำปี 2554 การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง และบริเวณโดยรอบศาลากลาง
 
เพื่อความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 จังหวัดเลย จึงประกาศมาตรในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ผู้มาร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้า และผู้มาร่วมงาน ถือปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการมีดังนี้ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และห้ามนำเครื่องดื่มฯ เข้ามาดื่มภายในบริเวณงานฯ และบริเวณโดยรอบการจัดงานซึ่งเป็นสถานที่ราชการ ห้ามจำหน่ายวัสดุที่อาจใช้เป็นอาวุธได้ เช่น มีด สนับมือ และอื่นๆ และให้มีการตรวจสอบการพกพาอาวุธ ก่อนเข้างาน พร้อมทั้งกำหนดให้ร้านค้าทุกแห่ง การแสดง ณ เวทีดนตรี ปิดบริการ การใช้เสียง ภายในเวลา 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ฯลฯ
 
ในที่ประชุมของคณะกรรมการฯ  ทีมงาน สสจ.ได้นำผลการดำเนินของปีที่แล้ว พบว่าได้รับความร่วมมือจากร้านและผู้มาเที่ยวงานได้ดีพอสมควร แต่ก็ยังมีการแอบขายและดื่มบ้าง ก็ได้มีการตักเตือนและจับปรับจำนวน 4 ราย มีการแอบเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ในการขาย เช่น  ใส่ขวดพลาสติกใส ถุงใส เครื่องดื่มชูกำลัง แต่เนื่องจากเป็นปีแรก จึงเน้นประชาสัมพันธ์ และบุคลากรในการออกตรวจมีจำนวนน้อย จึงไม่ทั่วถึงแต่ทุกฝ่ายก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
     
งานกาชาดดอกฝ้ายบานฯ จังหวัดเลยปลอดเหล้า ถือเป็นปีที่ 2 คณะกรรมการจึงลงมติเน้นให้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ร้านค้าและผู้มาเที่ยวงาน ไม่ให้กระทำผิดกฎหมายทั้งขายและดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานฯ  การจัดเวรตรวจร้านขายเครื่องดื่ม การดำเนินคดีตามกฎหมาย การทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ 2551 การเฝ้าระวังมิให้เด็กซื้อ-ดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานอย่างเด็ดขาด ตลอดจนสินค้าโอท๊อปที่มีแอลกอฮอล์ ก็ห้ามขาย เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ที่ผ่านมามักอ้างหน่วยงานราชการสนับสนุนจึงใช้อภิสิทธิ์สิทธ์เหนือกว่าคนอื่น 
   
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายเด็กเฝ้าระวังการะทะเลาะวิวาทของเยาวชนเลย มาร่วมด้วย โดย นางสาวอรญา โสธรรมมงคล ผู้ประสานงาน ได้นำเสนอกิจกรรมที่ทำมา เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนตามสถานศึกษา เฝ้าระวังและรณรงค์เทศกาลปีใหม่ สถานศึกษา งานดอกฝ้ายฯ ปีนี้ จะนำเด็กเยาวชนมาร่วมรณรงค์เลิกเหล้าเลิกทะเลาะในงานดอกฝ้าย ซึ่งการเก็บข้อมูลพบว่า สาเหตุที่เยาวชนทะเลาะวิวาทกัน เรื่อง เหล้าเป็นปัญหาต้นๆ นอกนั้น ก็มีเรื่องชู้สาว สถาบัน ฯลฯ
 
จากนั้น นายพิศณุ คล้ายทิม ผู้ประสานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลยและอีสานบน ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่มและป้ายเตือนห้ามขายห้ามดื่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ในงานและเดินรณรงค์  และได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

 
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
Shares:
QR Code :
QR Code