เทศกาลอาหาร 2 ทะเลยิ่งใหญ่ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”


เทศกาลอาหาร 2 ทะเล” เป็นหนึ่งงานที่เทศบาลนครสงขลาจัดขึ้นประจำทุกปี ซึ่งปี 2554 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 แล้ว ภายในแนวคิด… “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”  โดยเทศบาลนครสงขลาได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ สมาคมภัตตาคารไทย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา


นายพีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ครั้งที่ 1 2ว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ซึ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้าร้านอาหาร และกลุ่มแม่บ้าน จำนวนกว่า 140 ร้านค้า นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแล้ว ภายในงานฯ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีนาฏศิลป์จากสถาบันการศึกษาต่างๆการประกวดนางสาวสมิหลา การแข่งขันรับประทานอาหารทะเล และการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องนักแสดงชื่อดังมากมาย ซึ่งแต่ละวันมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานหลายหมื่นคนนายพีระ กล่าวอีกว่า สงขลาเป็นเมืองที่มี 2 ทะเล 3 น้ำ จึงทำให้มีวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่หลากหลาย ขณะเดียวกันสงขลายังเป็นเมืองท่าทางประวัติศาสตร์ที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไทย-พุทธ ไทย-มุสลิม ไทย-จีน เป็นต้น ทำให้มีสูตรอาหารดั้งเดิมที่อร่อยหลายสูตร คณะกรรมการจัดงานฯ จึงใช้จุดเด่นของอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านและอาหารขึ้นชื่อของสงขลาเป็นไฮไลท์ของงาน ถึงแม้จะห้ามดื่มและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานดังกล่าว ก็ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียด้วย


อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครสงขลาจะยังคงใช้แนวคิด “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” ในการจัดงานครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานเข้าถึงวัฒนธรรมทางอาหารที่มีความหลากหลายของสงขลาได้อย่างแท้จริง พร้อมคงความเป็นเอกลักษณ์ของงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลเช่นนี้ตลอดไปไม่ให้อาหารทะเลเป็นเพียงแค่กับแกล้มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่ผ่านมา


ด้านนางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการยกระดับมาตรฐานการจัดงานและคุณภาพอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย ตลอดจนจัดรูปแบบร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าที่ขึ้นชื่อเป็นตำนานเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นให้ออกมาร่วมออกบูธ และจัดโซนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นหรือรู้จักอาหารของคนสงขลาโดยเฉพาะอาหารสูตรโบราณหรือดั้งเดิมที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว และเชื่อว่าการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้ครอบครัวมาทานอาหารด้วยกันมากขึ้น เพราะรู้สึกปลอดภัย และเงินค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมาซื้ออาหารแทนได้มากขึ้นขณะที่ นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ที่เทศบาลนครสงขลากำหนดจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล แบบไร้แอลกอฮอล์ โดยปฏิเสธการสนับสนุนของบริษัทธุรกิจน้ำเมาอย่างที่เคยรับเมื่อ 10 ครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในความกล้าหาญทางจริยธรรมที่เทศบาลให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน โดยจัดให้มีบูธกิจกรรมน้ำดื่มทางเลือกตลอดงานเพื่อส่งเสริมค่านิยมการลด ละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ของเด็กและเยาวชนภายในงาน ซึ่งมีการจัดขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักและเห็นถึงความจำเป็นของการร่วมรณรงค์ เพื่อสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วนนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเฝ้าระวังการสำรวจจุดเสี่ยงต่อการทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย


…ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งสำหรับเทศกาลอาหาร 2 ทะเลของจังหวัดสงขลา นับเป็นงานเทศกาลอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะนอกจากอาหารจะสดสะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหารแล้ว ยังอร่อยได้…แบบไร้แอลกอฮอล์อีกด้วย….


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code